Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Nieuws

De site van de Vogelwerkgroep Vlietland bestaat sinds 16 januari 1997. Nieuws over de ontwikkelingen van de website en van het onderzoeksgebied zijn op diverse plekken van de website te volgen. Hieronder staat een overzicht van de meest recente wijzigingen van de website.

Ander nieuws is te vinden op de volgende pagina's:

Wijzigingsgeschiedenis

11-2-2016 Foto's van ijsduiker en hermelijn.
3-9-2015 Foto van buizerd.
19-3-2015 Foto van zeearend.
14-3-2015 Foto van flamingo.
13-1-2015 Foto's van pijlstaart en kemphaan.
2-8-2014 Foto van purperreiger.
27-7-2014 Foto van kwak.
17-7-2014 Foto van pontische meeuw.
8-6-2014 Foto van witwangstern.
1-5-2014 Foto van steltkluut.
29-10-2013 Foto van zwarte ibis.
1-9-2013 Foto's van visarend en kleine geelpootruiter.
14-8-2013 Foto van wezel.
26-6-2013 Foto van regenwulp.
14-6-2013 Foto van witvleugelstern.
5-5-2013 Foto van rosse fluiteend.
31-3-2013 Foto's van kanoet en grote lijster.
28-3-2013 Foto van grote zilverreiger.
23-1-2013 Foto van meerkoet.
19-1-2013 Foto van winterkoning.
12-1-2013 Foto van staartmees.
3-10-2012 Foto van tjiftjaf.
2-10-2012 Foto van cetti's zanger.
20-9-2012 Foto van slobeend.
22-6-2012 Foto's van torenvalk, holenduif en gierzwaluw.
10-2-2012 Foto van topper.
25-10-2011 Foto van havik.
28-9-2011 Foto van grote zilverreiger.
8-8-2011 Foto van grauwe gans.
2-8-2011 Foto van slechtvalk.
11-7-2011 Foto van roodschoudertaling.
19-2-2011 Foto's van kuifduiker en roodhalsgans.
13-2-2011 Foto van kuifduiker.
8-11-2010 Foto van rosse franjepoot.
31-7-2010 Foto van groenpootruiter.
4-6-2010 Foto van krooneend.
4-5-2010 Foto van Konijn, Haas en Vos.
27-3-2010 Foto van Rosse Vleermuis.
14-3-2010 Foto's van lepelaar en meerkoet.
28-2-2010 Foto van witkopeend.
20-2-2010 Foto's van witkopeend en houtsnip.
20-1-2010 Foto van grote zee-eend.
20-12-2009 Foto van houtsnip.
19-12-2009 Foto van Boomleeuwerik (2x).
21-9-2009 Foto van heilige ibis.
14-3-2009 Foto van roerdomp.
18-2-2009 Foto van kerkuil.
1-2-2009 Foto's van roerdomp en indische gans.
29-12-2008 Foto van grote gele kwikstaart.
27-12-2008 Foto van parelduiker.
4-9-2008 Foto van grauwe vliegenvanger.
15-8-2008 Foto van waterral.
10-8-2008 Foto van putter.
30-7-2008 Foto's van aalscholver, bruine kiekendief en visdief.
18-5-2008 Foto van snor.
29-4-2008 Foto's van tuinfluiter en fitis.
21-4-2008 Foto's van geoorde fuut, zwartkop en goudvink.
22-2-2008 Foto's van kleine zwaan, pijlstaart, brilduiker, nonnetje en scholekster.
2-1-2008 Foto's van toendrarietgans en kolgans.
31-12-2007 Foto van bosmuis.
25-12-2007 Foto's van topper, waterhoen en stormmeeuw.
12-12-2007 Foto's van slobeend en merel.
9-12-2007 Foto's van pijlstaart, brilduiker en middelste jager.
5-12-2007 Foto van middelste jager.
4-12-2007 Foto van drieteenmeeuw.
3-12-2007 Foto van middelste jager.
1-12-2007 Foto van middelste jager.
28-11-2007 Foto van middelste jager.
27-11-2007 Foto van middelste jager.
26-11-2007 Foto van middelste jager.
25-11-2007 Foto van middelste jager.
12-11-2007 Foto's van middelste jager en kleine alk.
10-11-2007 Foto's van jan-van-gent en zwarte zee-eend.
29-9-2007 Foto van slechtvalk.
27-8-2007 Foto van reuzenstern.
26-8-2007 Foto's van witgat en reuzenstern.
29-7-2007 Foto van dodaars.
22-7-2007 Foto van ijsvogel.
8-7-2007 Foto van groenling.
13-6-2007 Foto van reuzenstern.
19-5-2007 Foto van gierzwaluw.
18-5-2007 Foto van witvleugelstern.
11-5-2007 Foto van stormmeeuw.
5-5-2007 Foto's van paapje en grasmus.
29-4-2007 Foto's van buizerd en visdief.
15-4-2007 Foto van gestreepte strandloper.
10-4-2007 Foto van blauwborst.
9-4-2007 Foto van klapekster.
7-4-2007 Foto van witkopeend.
28-3-2007 Foto's van ooievaar, grutto, zwarte roodstaart en keep.
10-3-2007 Foto van zwarte ruiter.
3-3-2007 Foto van kraanvogel.
4-2-2007 Foto van knobbelzwaan.
1-2-2007 Foto van pijlstaart.
24-1-2007 Foto van Nonnetje (2x).
17-1-2007 Foto van Rosse Stekelstaart (2x).
15-1-2007 Foto's van slobeend en topper.
30-12-2006 Foto's van kokmeeuw en zilvermeeuw.
17-12-2006 Foto's van dodaars en sperwer.
13-12-2006 Foto's van smient en havik.
10-12-2006 Foto's van smient, brilduiker en sperwer.
9-12-2006 Foto's van bergeend, wintertaling, pijlstaart, grote zaagbek en goudplevier.
30-11-2006 Foto's van smient en bahamapijlstaart.
27-11-2006 Foto van slechtvalk.
12-11-2006 Foto van krooneend.
8-11-2006 Foto van roodborsttapuit.
28-10-2006 Foto's van sperwer en watersnip.
24-9-2006 Foto van ooievaar.
21-9-2006 Foto van kleine strandloper.
20-9-2006 Foto van lepelaar.
16-9-2006 Foto van Casarca x Nijlgans.
14-9-2006 Foto van graszanger.
13-9-2006 Foto van paapje.
9-9-2006 Foto van bahamapijlstaart.
3-9-2006 Foto van ijsvogel.
29-8-2006 Foto van kuifeend.
27-8-2006 Foto's van bonte strandloper, kleine mantelmeeuw, visdief en zwarte stern.
16-8-2006 Foto's van brilduiker en oeverloper.
9-8-2006 Foto van watersnip.
7-8-2006 Foto van zwarte ruiter.
9-7-2006 Foto van baardman.
6-7-2006 Foto's van kievit en kokmeeuw.
29-6-2006 Broedvogelverslag 2005.
24-6-2006 Foto's van lepelaar en rietzanger.
22-6-2006 Foto van kemphaan.
17-6-2006 Foto's van kleine plevier, blauwborst en baardman.
9-6-2006 Foto van dwergstern.
4-6-2006 Foto van lepelaar.
20-5-2006 Foto van zilverplevier.
10-5-2006 Foto van oeverloper.
3-5-2006 Foto van merel.
29-4-2006 Foto van rosse grutto.
24-4-2006 Foto's van kleine plevier, zwarte ruiter, dwergmeeuw en grote bonte specht.
23-4-2006 Foto van sprinkhaanzanger.
18-4-2006 Foto van kuifduiker.
16-4-2006 Foto's van tureluur en bonte vliegenvanger.
8-4-2006 Foto's van ijslandse grutto en boerenzwaluw.
5-4-2006 Foto's van grutto en ijslandse grutto.
29-3-2006 Foto van zwarte mees.
25-3-2006 Foto's van geoorde fuut, boomkruiper, vink en putter.
15-3-2006 Foto van roerdomp.
25-2-2006 Foto's van grote bonte specht en grote gele kwikstaart.
19-2-2006 Foto van kokmeeuw.
18-2-2006 Foto's van grote zee-eend en brilduiker.
13-2-2006 Foto van graspieper.
29-1-2006 Foto's van graspieper, grote gele kwikstaart en gaai.
25-1-2006 Foto's van kleine zwaan en grote zee-eend.
22-1-2006 Foto van grote barmsijs.
21-1-2006 Foto's van geoorde fuut en grote zee-eend.
8-1-2006 Foto's van buizerd, goudhaan en boomkruiper.
4-1-2006 Foto's van roodborst en pimpelmees.
27-12-2005 Foto van grote zaagbek.
25-12-2005 Foto van putter.
10-12-2005 Foto van oeverloper.
7-12-2005 Foto van rotgans.
4-12-2005 Foto van eider.
26-11-2005 Foto's van ooievaar, roodborsttapuit, spreeuw en grote barmsijs.
19-11-2005 Foto's van smient, graspieper, waterpieper, kramsvogel, koperwiek, koolmees, gaai en sneeuwgors.
6-11-2005 Foto's van kleine zwaan, torenvalk, slechtvalk, geelpootmeeuw en baardman.
26-10-2005 Foto van rosse franjepoot.
22-10-2005 Foto van groene specht.
12-10-2005 Foto van waterpieper.
5-10-2005 Foto's van dodaars, lepelaar, sperwer, ijsvogel en putter.
3-10-2005 Foto's van brandgans, nijlgans, waterral, goudplevier en kokmeeuw.
21-9-2005 Foto van staartmees.
18-9-2005 Foto van waterhoen.
10-9-2005 Foto's van havik en tjiftjaf.
7-9-2005 Foto van ijsvogel.
6-9-2005 Foto van ijslandse grutto.
31-8-2005 Foto's van zwarte ruiter en ijsvogel.
28-8-2005 Foto's van roodhalsfuut, sneeuwgans en meerkoet.
27-8-2005 Foto van ooievaar.
Foto-pagina Roodhalsfuut.
25-8-2005 Uitkomsten recreatie-onderzoek.
21-8-2005 Foto's van grauwe franjepoot (4x) en bonte vliegenvanger.
13-8-2005 Foto van fuut.
31-7-2005 Foto's van aalscholver, kwak, ooievaar, groenpootruiter, grauwe franjepoot, reuzenstern en witkopnon.
2-7-2005 Foto van kokmeeuw.
22-6-2005 Foto van dwergstern.
21-6-2005 Foto van vos.
19-6-2005 Foto's van krakeend en grasmus.
8-6-2005 Foto van sprinkhaanzanger.
1-6-2005 Foto's van heggenmus, grasmus en zwarte kraai.
22-5-2005 Foto's van winterkoning, nachtegaal, grauwe vliegenvanger en pimpelmees.
18-5-2005 Foto's van nijlgans en snor.
16-5-2005 Foto's van kanoet, kokmeeuw, stormmeeuw en visdief.
14-5-2005 Foto van koekoek.
9-5-2005 Foto van steenloper.
8-5-2005 Foto's van kluut, grote bonte specht en winterkoning.
30-4-2005 Foto van witoogeend.
21-4-2005 Foto van snor.
20-4-2005 Foto's van dwergmeeuw en putter.
18-4-2005 Foto van geoorde fuut.
10-4-2005 Foto's van kluut en ijslandse grutto.
3-4-2005 Foto's van fazant en beflijster.
2-4-2005 Foto van blauwborst.
27-3-2005 Foto's van geoorde fuut en grauwe gans.
22-3-2005 Foto van torenvalk.
6-3-2005 Foto van kuifduiker.
5-3-2005 Foto van waterral.
4-3-2005 Foto's van wintertaling en brilduiker.
27-2-2005 Foto's van sneeuwgans en zwarte kraai.
20-2-2005 Foto van nonnetje.
8-2-2005 Foto van casarca.
6-2-2005 Foto van kleine canadese gans.
5-2-2005 Vondst van geringde kerkuil.
30-1-2005 Foto van zilvermeeuw.
20-1-2005 Foto van ooievaar.
12-1-2005 Foto van slobeend.
26-12-2004 Foto's van ooievaar, kleine canadese gans en fazant.
12-12-2004 Foto's van geoorde fuut en kleine zilverreiger.
10-12-2004 Foto van halsbandparkiet.
7-11-2004 Foto van cetti's zanger.
30-10-2004 Foto van heilige ibis.
24-10-2004 Foto van roodborst.
13-10-2004 Foto van grote franjepoot.
12-10-2004 Foto's van dodaars en zwartkopmeeuw.
9-10-2004 Foto van geelpootmeeuw.
8-10-2004 Foto van grote zaagbek.
7-10-2004 Foto's van bruine kiekendief en ekster.
6-10-2004 Foto's van pijlstaart, brilduiker en middelste zaagbek.
25-9-2004 Foto's van zilvermeeuw en boerenzwaluw.
22-9-2004 Foto van bonte strandloper.
18-9-2004 Foto's van torenvalk en roodborsttapuit.
11-9-2004 Foto van zilvermeeuw.
8-9-2004 Foto's van bruine kiekendief en oeverloper.
5-9-2004 Foto van sperwer.
4-9-2004 Foto's van heilige ibis en lepelaar.
25-8-2004 Foto van kleine mantelmeeuw.
21-8-2004 Foto van zwarte stern.
17-8-2004 Foto van porseleinhoen.
15-8-2004 Foto's van waterral en porseleinhoen.
14-8-2004 Foto's van porseleinhoen en blauwborst.
13-8-2004 Foto van porseleinhoen.
12-8-2004 Foto's van lepelaar en porseleinhoen.
10-8-2004 Foto van porseleinhoen.
8-8-2004 Foto van Casarca x Nijlgans.
10-7-2004 Foto van koekoek.
30-6-2004 Foto's van kluut en grutto.
6-6-2004 Foto van rietgors.
5-6-2004 Foto van smient.
30-5-2004 Foto's van fuut, dwergmeeuw, rietzanger en bosrietzanger.
26-5-2004 Foto's van scholekster, bosrietzanger en grote karekiet.
25-5-2004 Foto van grote karekiet.
20-5-2004 Foto's van kluut, kanoet, temmincks strandloper, dwergmeeuw, koekoek, blauwborst, rietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet en rietgors.
19-5-2004 Foto's van waterhoen, kluut, bontbekplevier, drieteenstrandloper en rosse grutto.
16-5-2004 Foto van temmincks strandloper.
14-5-2004 Foto van ransuil.
10-5-2004 Verslag big day.
9-5-2004 Foto's van tafeleend en witte kwikstaart.
8-5-2004 Foto's van bergeend, regenwulp en wulp.
3-5-2004 Foto van gierzwaluw.
2-5-2004 Foto's van rosse grutto en steenloper.
1-5-2004 Foto van visdief.
30-4-2004 Foto van kievit.
25-4-2004 Foto's van meerkoet, kleine plevier, kievit en zwarte ruiter.
23-4-2004 Foto van regenwulp.
18-4-2004 Foto van grutto.
16-4-2004 Foto van groenpootruiter.
14-4-2004 Foto's van zwartkopmeeuw, dwergmeeuw en stormmeeuw.
7-4-2004 Foto's van scholekster en zwartkopmeeuw.
4-4-2004 Foto's van kluut en stormmeeuw.
2-4-2004 Slaapplaatstelling van grutto's.
17-3-2004 Foto's van lepelaar, ijslandse grutto en oeverpieper.
16-3-2004 Foto's van roerdomp en vink.
14-3-2004 Foto's van aalscholver, pijlstaart en brilduiker.
13-3-2004 Foto van grutto.
11-3-2004 Foto van grote zaagbek.
10-3-2004 Foto van waterpieper.
7-3-2004 Foto van vink.
29-2-2004 Foto's van ooievaar, grauwe gans, wintertaling, pijlstaart, grote zaagbek en ekster.
27-2-2004 Foto van lepelaar.
26-2-2004 Foto van scholekster.
23-2-2004 Foto van "Hamble Point" Scholekster.
16-2-2004 Foto van "Hamble Point" Scholekster.
15-2-2004 Foto van topper.
13-2-2004 Foto van grote zilverreiger.
11-2-2004 Foto van topper.
1-2-2004 Foto van grote mantelmeeuw.
25-1-2004 Foto's van kolgans en grote zaagbek.
21-1-2004 Broedvogelverslag 2003.
Jacht op de rosse stekelstaart.
3-1-2004 Foto's van blauwe reiger, roodborst en baardman.
2-1-2004 Foto's van roodborsttapuit en baardman.
27-11-2003 Foto van roodborsttapuit.
21-11-2003 Foto's van wilde eend en ransuil.
15-11-2003 Foto van rosse franjepoot.
5-11-2003 Foto van grote zaagbek.
26-10-2003 Foto van geoorde fuut.
5-10-2003 Foto van slechtvalk.
28-9-2003 Foto's van kleine zilverreiger en geelpootmeeuw.
26-9-2003 Foto's van waterral en zwarte ruiter.
25-9-2003 Foto van roodborsttapuit.
21-9-2003 Kaartjes met herkomst in ringoverzicht (klik op land).
Resultaat raapactie op 20 september.
17-9-2003 Foto's van grote bonte specht en bonte vliegenvanger.
10-9-2003 Foto van spreeuw.
9-9-2003 Foto van heilige ibis.
7-9-2003 Foto's van kleine mantelmeeuw en halsbandparkiet.
31-8-2003 Foto's van paapje, tapuit en bonte vliegenvanger.
Resultaat raapactie op 31 augustus.
24-8-2003 Resultaat raapactie op 24 augustus.
Geheel vernieuwd ringoverzicht.
20-8-2003 Resultaat raapactie op 20 augustus.
13-8-2003 Resultaat raapactie op 13 augustus.
11-8-2003 Foto van zwarte stern.
Resultaat raapactie op 10 augustus.
6-8-2003 Resultaat raapacties in augustus.
3-8-2003 Foto van valkparkiet.
6-7-2003 Resultaat raapactie.
25-6-2003 Foto van aalscholver.
Aflezingen toegevoegd (totaal 2003: 83 ringen).
Beschrijving van 22 jaar oude lepelaar.
22-6-2003 Foto's van lepelaar en rietzanger.
9-6-2003 Foto van blauwborst.
leucistische zilvermeeuw.
28-5-2003 Foto van rietgors.
25-5-2003 Foto's van nijlgans en steenloper.
18-5-2003 Ringoverzicht: Aflezingen van aluringen (met dank aan Hans Keijser).
16-5-2003 Foto's van tafeleend, kievit, visdief, houtduif, rietzanger en kleine karekiet.
10-5-2003 Foto van kleine plevier.
Oude waarneming van lachstern.
4-5-2003 Foto's van bosruiter, rietzanger en grasmus.
3-5-2003 Foto van visdief.
30-4-2003 Foto van torenvalk.
29-4-2003 Foto van snor.
27-4-2003 Foto's van aalscholver en oeverloper.
23-4-2003 Ringoverzicht: gezenderde grutto.
22-4-2003 Foto van zwarte stern.
21-4-2003 Foto's van zomertaling, sprinkhaanzanger en kneu.
17-4-2003 Foto's van grote bonte specht en boompieper.
12-4-2003 Foto's van blauwe reiger, rotgans en blauwborst.
9-4-2003 Foto's van geoorde fuut en rosse stekelstaart.
6-4-2003 Foto's van indische gans en mandarijneend.
3-4-2003 Panoramafoto van het gebied.
29-3-2003 Foto's van witgat, heggenmus en fitis.
28-3-2003 Foto's van scholekster en zilvermeeuw.
23-3-2003 Foto's van scholekster, stormmeeuw, witte kwikstaart, tjiftjaf, pimpelmees en rietgors.
22-3-2003 Foto's van turkse tortel en sijs.
15-3-2003 Foto's van kolgans, wintertaling, brilduiker en graspieper.
12-3-2003 Foto van houtduif.
12-3-2003 Foto van tafeleend.
7-3-2003 Ringoverzicht: terugmelding IJslandse grutto.
5-3-2003 Foto's van kaneeltaling, kuifeend en rosse stekelstaart.
2-3-2003 Foto's van grutto (met ssp. islandica), heggenmus, huismus en rietgors.
Ringoverzicht: vorsttrek scholekster.
1-3-2003 Foto van fuut.
28-2-2003 Foto van krooneend.
26-2-2003 Foto van kleine zwaan.
22-2-2003 Foto van brandgans.
20-2-2003 Foto van brilduiker.
19-2-2003 Foto van bergeend.
16-2-2003 Foto van ransuil.
15-2-2003 Foto van nonnetje.
8-2-2003 Foto van bonte kraai.
6-2-2003 Foto van nonnetje.
31-1-2003 Foto's van dodaars, kolgans en nonnetje.
26-1-2003 Foto van kramsvogel.
19-1-2003 Foto van slobeend.
15-1-2003 Foto's van slobeend, rosse stekelstaart, visarend en krokodilwachter (met dank aan René van Rossum).
8-1-2003 Foto van knobbelzwaan.
5-1-2003 Foto's van bergeend, smient en nonnetje.
2-1-2003 Foto van kleine zwaan.
1-1-2003 Foto van topper.
29-12-2002 Foto van porseleinhoen.
12-12-2002 Foto's van kleine zilverreiger, knobbelzwaan, kleine zwaan, zomertaling, watersnip, kleine karekiet en baardman (met dank aan Bert Zaalberg).
11-12-2002 Foto van vink.
7-12-2002 Foto van pijlstaart.
Foto's van kruising wintertaling x smient.
1-12-2002 Foto's van eider en vink.
28-11-2002 Foto van grote zee-eend.
24-11-2002 Betere foto's van roodkeelduiker en eider.
Foto's van brilduiker en koperwiek.
23-11-2002 Foto's van roodkeelduiker, aalscholver, blauwe reiger, eider, kievit, ijsvogel en grote bonte specht.
17-11-2002 Foto's van canadese gans en smient.
16-11-2002 Betere foto van rosse franjepoot.
Foto's van pijlstaart en kievit.
Ringaflezingen van zilvermeeuw.
14-11-2002 Broedvogelverslag 2002.
4-11-2002 Foto van waterpieper.
Herkomst van 11 kleine mantelmeeuwen met kleurenring in ringoverzicht (dank aan Adri de Groot).
2-11-2002 Foto's van kleine rietgans, roodborst, merel, zanglijster, pimpelmees, koolmees en kauw.
Twee Aflezingen en een terugmelding in ringoverzicht.
1-11-2002 Foto van waterpieper.
25-10-2002 Foto van rosse franjepoot.
18-10-2002 Foto van wulp.
13-10-2002 Foto's van roodhalsfuut, grote zilverreiger, wilde eend, slobeend, kuifeend, buizerd en torenvalk.
Terugmelding van twee vogels met alu-ringen.
9-10-2002 Foto van kuifeend.
Fotopagina van roodhalsfuut.
6-10-2002 Foto's van dodaars, torenvalk en ekster.
29-9-2002 Foto van roodhalsfuut.
28-9-2002 Informatie en kaartje over roze spreeuw.
22-9-2002 Foto van bruine kiekendief.
20-9-2002 Foto van roze spreeuw.
15-9-2002 Verslag raapactie botulisme bijgevoegd in botulismerapport.
Fotoimpressie van de raapactie op 15-9-2002.
8-9-2002 Foto's van indische gans, kleine mantelmeeuw, geelpootmeeuw en ijsvogel (met dank aan Roland Groenen).
Fotoverslag van raapactie.
Nieuwe ringaflezingen (met dank aan Hans Keijser).
Rectificatie ringaflezing kluut (niet op de Starrevaart maar in Friesland geringd).
1-9-2002 Rapport over botulisme bijgewerkt.
10-8-2002 Ringaflezing kleine mantelmeeuw in ringoverzicht.
9-8-2002 Foto's van krakeend, (opnieuw) porseleinhoen en watersnip.
7-8-2002 Wederom nieuwe foto's van porseleinhoen.
6-8-2002 Nieuwe foto's van porseleinhoen.
4-8-2002 Foto's van goudplevier en geelpootmeeuw.
2-8-2002 Foto-overzicht van porseleinhoen.
1-8-2002 Betere foto van porseleinhoen.
31-7-2002 Foto van porseleinhoen.
30-7-2002 Foto van bontbekplevier en groenpootruiter.
29-7-2002 Foto van kleine plevier.
27-7-2002 Foto van krombekstrandloper.
22-7-2002 Foto's van bonte strandloper en zwarte kraai.
20-7-2002 Foto's van bruine kiekendief, kemphaan, poelruiter en bosruiter.
Terugmelding van kokmeeuw (broedvogel van het eiland).
Melding van geringde kemphaan in ringoverzicht.
Artikel uit "de Duinrel" in het persoverzicht.
19-7-2002 Foto's van kleine strandloper, witgat, turkse tortel en zomertortel.
18-7-2002 Nog een foto van krombekstrandloper.
17-7-2002 Foto's van kleine strandloper en krombekstrandloper.
16-7-2002 Foto van zwarte kraai.
14-7-2002 Foto's van bonte strandloper, kemphaan, groenpootruiter, zomertortel en holenduif.
10-7-2002 Foto's van zomertaling, kleine plevier, zwarte ruiter en witte kwikstaart.
8-7-2002 Twee ringaflezingen van kleine mantelmeeuw in ringoverzicht.
7-7-2002 Foto's van kluut en gierzwaluw.
6-7-2002 Toelichting op meting van waterkwaliteit
30-6-2002 Foto's geplaatst van zomertaling en zwarte ruiter.
Ringaflezing grutto toegevoegd in ringoverzicht.
24-6-2002 Beschrijving van jagende aalscholver toegevoegd.
Enkele ringaflezingen toegevoegd in ringoverzicht.
23-6-2002 Foto's geplaatst van meerkoet en zwarte ruiter.
20-6-2002 Foto geplaatst van kemphaan.
19-6-2002 Homepage is er nu ook in het Engels.
18-6-2002 Foto geplaatst van heilige ibis.
17-6-2002 Foto geplaatst van zwartkopmeeuw.
15-6-2002 Foto's geplaatst van blauwe reiger, kuifeend en kleine plevier.
14-6-2002 Grafieken in avifauna bijgewerkt t/m 2001.
10-6-2002 Ringaflezing grote mantelmeeuw toegevoegd in ringoverzicht.
9-6-2002 Foto's geplaatst van kleine plevier, merel, bosrietzanger en rietgors.
Goudvink toegevoegd aan avifauna.
8-6-2002 Layout van waarnemingen op homepage en logboek veranderd, zodat datum en bijzondere waarnemingen meer opvallen.
2-6-2002 Foto geplaatst van kluut.
26-5-2002 Foto geplaatst van aalscholver.
23-5-2002 Foto's geplaatst van winterkoning en snor.
19-5-2002 Foto's geplaatst van bergeend, drieteenstrandloper en nijlgans.
Pagina met foto's geplaatst van leucistische stormmeeuw.
18-5-2002 Verslag van aanleg oeverbescherming geplaatst.
17-5-2002 Foto geplaatst van bontbekplevier.
Aflezing van 1 gekleurringde kleine mantelmeeuw toegevoegd in ringoverzicht.
14-5-2002 Aflezing van 2 gekleurringde kleine mantelmeeuwen toegevoegd in ringoverzicht.
13-5-2002 Terugmelding van grutto WG/RG toegevoegd in ringoverzicht.
4-5-2002 Foto geplaatst van rietzanger.
1-5-2002 Foto's geplaatst van kluut en dwergmeeuw.
Aflezing van Duitse kokmeeuwenring toegevoegd in ringoverzicht.
24-4-2002 Terugmelding grutto RR/OR toegevoegd in ringoverzicht.
23-4-2002 Verwijzing op de links-pagina gezet naar de nieuw opgerichte mailing-lijst voor vogels in/om Den Haag.
21-4-2002 Foto's geplaatst van dwergmeeuw, roodborst en blauwborst.
20-4-2002 Foto's geplaatst van blauwe reiger, visdief en kluut.
18-4-2002 Foto's geplaatst van rietzanger en nijlgans.
7-4-2002 Foto's geplaatst van bruine kiekendief, kluut, winterkoning en koolmees.
Kruisbek toegevoegd aan avifauna.
6-4-2002 Kraanvogel toegevoegd aan avifauna.
1-4-2002 Foto's geplaatst van tureluur, blauwborst en zwarte zwaan.
31-3-2002 Foto geplaatst van zwartkopmeeuw.
Kleurringmelding (inclusief foto) van zwartkopmeeuw toegevoegd.
29-3-2002 Update van broedvogelverslag 2001.
Terugmelding van 'Exe'-scholekster met kleurring toegevoegd aan ringoverzicht.
26-3-2002 Avifauna bijgewerkt met broedgegevens 2001.
Melding van kokmeeuw met wingtag toegevoegd aan ringoverzicht.
24-3-2002 Broedvogelverslag 2001 geplaatst.
Foto's geplaatst van bergeend, krakeend, ekster en canadese gans.
23-3-2002 Foto geplaatst van boomvalk.
20-3-2002 Foto's geplaatst van stormmeeuw en kleine mantelmeeuw.
Kleurringmelding van kleine mantelmeeuw toegevoegd.
17-3-2002 Foto's geplaatst van lepelaar, knobbelzwaan, wilde eend en tureluur.
Rosse Fluiteend
toegevoegd aan avifauna.
Oud nieuws verhuist naar archief.
16-3-2002 Foto's geplaatst van wintertaling en kokmeeuw.
15-3-2002 Rapport over waterkwaliteit van Vogelplas Starrevaart, Meeslouwerplas en de Vliet geplaatst.
14-3-2002 Foto geplaatst van brilduiker.
10-3-2002 Foto's geplaatst van meerkoet, grutto, tureluur, staartmees, spreeuw en huismus.
9-3-2002 Aankondiging van aanleg extra rietland geplaatst.
4-3-2002 Ringmelding plus foto van "Exe" scholekster toegevoegd.
3-3-2002 Foto's geplaatst van lepelaars, grauwe ganzen en kokmeeuw.
24-2-2002 In links onder Optiek een site over digiscoping toegevoegd.
In ringoverzicht van 2001 de terugmelding van een kleine karekiet toegevoegd.
20-2-2002 Foto van middelste jager toegevoegd aan Limosa-artikel (met dank aan Jacques Ruinaard)
17-2-2002 Persbericht over aanleg eiland opgenomen.
14-2-2002 In ringoverzicht van 2001 de terugmelding van een roodborst toegevoegd.
10-2-2002 Foto geplaatst van scholekster.
Ringoverzicht bijgewerkt.
5-2-2002 Persbericht met toelichting op het bezwaar tegen bestemmingsplan toegevoegd.
27-1-2002 Foto's toegevoegd van kolgans en grauwe gans.
25-1-2002 Nieuwe bestemmingsplan toegevoegd.
Archief van de korte aankondigingen toegevoegd.
Huiskraai toegevoegd aan avifauna.
18-1-2002 Foto geplaatst van roerdomp.
16-1-2002 Foto geplaatst van chileense taling.
15-1-2002 Chileense taling toegevoegd aan avifauna.
Terugmelding lepelaar [BU] aan ringoverzicht toegevoegd.
14-1-2002 Foto geplaatst van baardman.
13-1-2002 Foto's geplaatst van roerdomp en waterral.
12-1-2002 Foto's geplaatst van wilde zwaan, kolgans, visarend, sperwer, buizerd, tureluur, visdief, kerkuil (plukresten),  boerenzwaluw, koperwiek, putter, bonte kraai en spreeuw
7-1-2002 Foto geplaatst van zilverplevier.
3-1-2002 Link toegevoegd naar foto's van kleurafwijkingen bij vogels.
2-1-2002 Foto's geplaatst van krooneend en tafeleend.
1-1-2002 Copyright-statement toegevoegd.