Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Bosrietzanger - Acrocephalus palustris

Zingende Bosrietzanger, 30-5-2004

De Bosrietzanger was als broedvogel vooral algemeen toen de bosaanplant ten zuiden van de Vogelplas enkele jaren oud was. Het aantal paren bedroeg toen 21 in 1990 en 1991. Met het uitgroeien van de aanplant verhuisde de soort naar de ruigtes langs de randen van bos en rietpercelen, en in mindere mate naar de rietvelden zelf.

De soort arriveert begin mei, en wordt tot in augustus gezien. De najaarstrek wordt meestal niet opgemerkt, mede doordat de soort op het oog nauwelijks te onderscheiden is van de Kleine Karekieten.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste15-528-510-525-53-516-55-530-419-53-530-4
Laatste3-79-814-714-728-63-719-625-623-66-79-8

Zingende Bosrietzanger, 9-6-2002

Bosrietzanger, 20-5-2004