Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Vogels tellen is vogels beschermen

Niet iedereen is vertrouwd met het verschijnsel vogels tellen. Toch is dit een hele leuke manier van vogels bestuderen. Systematisch kijken levert waardevolle gegevens op die gebruikt kunnen worden bij bescherming van gebieden. Om over het tellen een en ander uit de doeken te doen heb ik (oorspronkelijk voor IVN Leiden) een introductie geschreven.

Om de tellingen te verzamelen gebruikt de Vogelwerkgroep Vlietland van oudsher een tellijst met daarop de soorten die regulier voorkomen in het gebied (minstens 1x per jaar). De gegevens die op die manier binnenkomen gaan in een waarnemingsbestand. Dit is de basis voor rapporten en notities. Hiermee wordt b.v. bij Provincie Zuid-Holland, de beheerder van de Vogelplas Starrevaart, de noodzaak van beheersmaatregelen (of juist het achterwege laten daarvan!) aangetoond. Extra tellers en tellingen zijn altijd welkom!

De tellijst is beschikbaar als:

Doorgeven van losse waarnemingen kan ook door een mailtje te sturen. Waarnemingen alleen noteren in het in de schuilhut aanwezige logboek is niet zo'n goed idee, aangezien dit logboek vaak weggenomen wordt.