Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Excursie Vogelplas Starrevaart

Hieronder volgt een virtuele excursie door de Vogelplas Starrevaart. In de overzichtkaart van het gebied is met  i aangegeven waar nadere informatie van beschikbaar is. Door hierop te klikken verschijnt informatie over deze plek, inclusief een foto die van de plek is genomen.

Wat de kaart zelf betreft: zie voor een overzichtskaart de introductie. Onderaan de kaart is de Oostvlietweg, die langs de Vliet van Leidschendam naar Leiden loopt. Links van de kaart is de Kniplaan, die tussen de Vogelplas Starrevaart en de Meeslouwerpolder richting Stompwijk gaat. Bovenin beeld loopt de Rijksweg 4, Amsterdam - Den Haag. Lichtblauw is al het natte gebied van de Vogelplas Starrevaart, geel zijn de met riet begroeide delen van het terrein. In de Vogelplas ligt een niervormige slikplaat. In het najaar valt deze droog. Met groen is de bosaanplant van Staatsbosbeheer aangegeven. Een fietspad loopt door de bosaanplant langs de Vogelplas richting Vlietland.