Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Rapporten

De Vogelwerkgroep Vlietland brengt regelmatig verslag uit van de resultaten van het ornithologische veldwerk. Allereerst zijn dat de jaarlijkse broedvogelgegevens, die ook worden opgenomen in het inventarisatierapport van de Haagse Vogelbescherming. Af en toe verschijnen er rapporten over speciale onderwerpen, zoals over de Kleine Zwaan1%-normen. Ook verslagen van anderen worden hieronder opgenomen, indien elektronisch beschikbaar, bijvoorbeeld over de resultaten van het botanisch onderzoek. Meest recent is het overzicht van alle op de Vogelplas Starrevaart waargenomen soorten in de periode 1988-1997. Ook rapporten van anderen zijn opgenomen in de lijst, zoals het beheersplan van het gebied en de adviezen van de beheerscommissie Vogelplas Starrevaart waar VWG Vlietland deel van uitmaakt.

Overzicht