Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Raapactie botulisme op de Vogelplas Starrevaart op 8-9-2002


Op 8 september 2002 is 's ochtends voor de vijfde maal naar botulisme-slachtoffers gezocht. Resultaat was net als eerdere keren 4 tonnen vol dode vogels. Dit komt neer op pm. 200 vogels. De helft bestond uit wintertaling, een kwart wilde eend, en verder krakeend, kuifeend, slobeend, meerkoet en kokmeeuw. Dit keer werden ook 1 pijlstaart en 1 dodaars gevonden (zie het rapport over botulisme voor een volledig overzicht). Nog steeds zwommen veel vogels rond met de voor botulisme kenmerkende verlammingsverschijnselen. De meeste vogels kunnen niet worden gevangen. De tien eenden die wel werden gevangen zijn overgebracht naar het asiel "de Wulp" van de Haagse Vogelbescherming.


Resultaat van de raapactie: vier volle tonnen kadavers, wat neerkomt op pm. 200 vogels.Een van de tonnen met kadavers, met bovenop de gevonden dodaars.De zieke vogels die zich lieten vangen werden ook meegenomen. Hier te zien zijn een Krakeend, 2 Smienten, 2 Slobeenden en een Wilde Eend.Een van de overlevenden: een Slobeend.De gevangen eenden zijn in een kist naar het vogelasiel "de Wulp" gebracht.Aldaar krijgen ze ieder uur gedwongen water toegediend ("doorspoelen"), waardoor de botulisme-verschijnselen vrij snel verdwijnen. Hier is een van de Smienten aan de beurt.Ook worden de vogels meteen onderzocht op parasieten en ooginfecties.