Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Copyright

Op al het materiaal op de website van de VWG Vlietland, inclusief alle aanwezige tekst, telgegevens, foto's, kaarten en grafieken, berust het copyright bij VWG Vlietland. Uitzondering hierop vormen foto's die ter beschikking zijn gesteld door derden, waarvan het copyright bij de afzonderlijke fotografen rust, de tekst van de krantenartikelen en tijdschriften waarvoor het copyright bij de betreffende uitgevers rust, het beheersplan, waarvan de Provincie Zuid-Holland eigenaar is en het bestemmingsplan, waarvan de gemeente Leidschendam eigenaar is.

Het is toegestaan om voor eigen gebruik een kopie of afdruk te maken van het materiaal op de website. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van VWG Vlietland.

Wat mag zonder toestemming

  • Downloaden van files, plaatjes en ander materiaal naar de eigen PC voor persoonlijk gebruik.
  • Het aanmaken van links op eigen webpagina's naar informatie op de website van VWG Vlietland

Wat mag niet zonder toestemming

  • Overnemen van materiaal op een eigen website, bulletin board, USEnet groepen of enig ander archief systeem.
  • Hergebruik van het materiaal voor eigen overzichten, uitgaven, artikelen, cursussen of andere doeleinden, commercieel of niet-commercieel.
  • Reproductie van enig materiaal op de website.
  • Alles wat niet expliciet is toegestaan in bovenstaande tekst.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van het materiaal kunt u sturen naar VWG.Vlietland@xs4all.nl.