Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Bestemmingsplan 'Vlietland Noordoost'

Tot februari 2005 heeft hier een electronische versie van het voorgenomen bestemmingsplan 'Vlietland en Leidschendammerhout' gestaan. Dit bestemmingsplan is vervallen met het verschijnen van een nieuw voorgenomen bestemmingsplan 'Vlietland Noordoost 2005', dat het noordelijk deel van Vlietland betreft waar de meest intensieve recreatie is gepland. Het bestemmingsplan ligt sinds 14 januari 2005 ter inzage bij gemeente Leidschendam-Voorburg. VWG Vlietland heeft op dit voorgenomen bestemmingsplan gereageerd met een zienswijze.

Voor het overige deel van het gebied zal de gemeente Leidschendam-Voorburg een nieuw bestemmingsplan opstellen. Dit plan zal ook de Vogelplas Starrevaart en Leidschendammerhout omvatten.