Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Raapactie botulisme op de Vogelplas Starrevaart op 15-9-2002


Op 15 september 2002 is 's ochtends voor de zesde maal naar botulisme-slachtoffers gezocht. Het aantal slachtoffers bedroeg 70, beduidend minder dan de eerdere weken. Vooral wilde eend en wintertaling zijn gevonden, en ook 4 pijlstaarten (zie het rapport over botulisme voor een volledig overzicht). De 8 eenden die levend werden gevangen zijn overgebracht naar het asiel "de Wulp" van de Haagse Vogelbescherming.


Vanuit een kano speuren naar slachtoffers.De bruine kiekendieven profiteren van de botulisme-uitbraak, en doen zich vooral tegoed aan verzwakte wintertalingen en kuifeenden.Een deel van de "oogst" die richting vogelasiel is gegaan: drie pijlstaarten (een adult en twee juvenielen) en een kuifeend.Close-up van de adulte pijlstaart.