Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Knobbelzwaan - Cygnus olor

Knobbelzwanen in de sneeuw, 8-1-2003

De Knobbelzwaan is het gehele jaar op de Vogelplas Starrevaart aanwezig. In de broedtijd zijn de aantallen het laagst. Net als voorheen in de Meeslouwerpolder zijn de meeste Knobbelzwanen op de Vogelplas Starrevaart aan te treffen vanaf november tot half mei, met de hoogste aantallen in het voorjaar. De vogels komen dan in grote groepen om op de plas te slapen of te foerageren. Het maximum was 71 ex. op 8-5-1989. Na 1989 zijn de aantallen lager, tot maximaal 16 ex. op 6-5-1992 en 5-5-1993, en 38 ex. op 28-4-1999.

In de Meeslouwerpolder was de soort een jaarlijkse broedvogel, met 1-3 broedpaar. Op de Vogelplas komt de soort pas de laatste jaren tot broeden. Tot 1995 lagen de nesten niet in de eerste aanleg van de Vogelplas Starrevaart maar in het naastgelegen weidegebied. Daarna is de soort ook begonnen met het bouwen van nesten in de droge en vooral ook natte rietvelden.

grotere aantallen
10-4-198830 ex.8-5-198971 ex.
21 en 22-5-198832 ex.22-1-199849 ex.
26-3-198954 ex.22-3-199846 ex.
1-5-198942 ex.12-7-199944 ex.

Knobbelzwaan, januari 2000 (Foto ? Bert Zaalberg)

Knobbelzwanen in de vlucht, 4-2-2007


Laatste revisie: maart 2000