Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Logboek 2007


Middelste Jager, november 2007


Op 12 november 2007 ontdekte Ies Voogd een Middelste Jager die boven de Vogelplas Starrevaart hing. Ies heeft enkele foto's gemaakt van de vogel die rondvloog en op het water rustte. Het leek te gaan om een zeer donker uitgevallen onvolwassen vogel. Hetzelfde weekend bracht meer zeevogels naar het gebied, zoals Rosse Franjepoot, Kleine Alk en zelfs een Jan-van-Gent. De oorzaak hiervan lag in enkele forse noordwesterstormen, wat een influx van Middelste Jagers teweeg bracht zoals dat sinds de invasie in 1985 niet meer is opgetreden.

Twee dagen later, op 14 november 2007, meldde Bertus de Lange een onvolwassen Middelste Jager die om 15:30 uur langs de kerktoren van Stompwijk was gevlogen en koers zette richting Starrevaart. Kees Dijkstra en Rob Tolk zagen de jager rond 16:00 uur binnenvallen in de Meeslouwerplas. De beschrijving van Bertus geeft aan dat het om een andere vogel gaat dan op 12 november: duidelijke lichte streping op de bovenstaart, twee opvallende lichte vensters op de ondervleugel (2e halve maan) en een overwegend donkerbruine kleur, niet zwart. De vogel landde op het water en leek te gaan overnachten. De volgende ochtend kon de vogel echter niet worden teruggevonden.

Op 25 november dook 's middags weer een Middelste Jager op. Die dag was er weer een noordwesterstorm, waarbij de aantallen Middelste Jagers langs de Zuid-Hollandse kust piekten. De vogel verbleef op het schelpeneiland, en zou daar een Kokmeeuw hebben geslagen. Guido Aijkens en Ed Kamerling hebben de vogel op film en foto vastgelegd. De volgende dag was de vogel nog steeds aanwezig op het schelpeneiland, rustend op de hoop plantenresten en soms verder vretend van de restanten van de Kokmeeuw. De hele dag zou de vogel hier nog rondhangen, vastgelegd door Sjaak Schilperoort, Adri de Groot en Simon Post. Deze vogel was net als die van 12 november zeer donker, maar met donkergrijze in plaats van lichte poten. Dit is dus in korte tijd de derde Middelste Jager die langs is gekomen. De voor een subadulte vogel kenmerkende bandering op onderzijde en stuit was niet te bespeuren. Het betreft dus de zeldzame donkere fase van een adult. De vogel had geen verlengde staartpennen, maar die kunnen afgebroken of geruid zijn.

Vervolgens is de vogel door zeer veel mensen gezien. Op 5 december was de vogel nog steeds aanwezig. Regelmatig werd gezien dat de Middelste Jager een meeuw sloeg. Meestal betrof dat Kokmeeuwen, maar ook Stormmeeuwen en twee toevallig aanwezige Drieteenmeeuwen werden gepakt. De meeuwen werden steeds op het water verrast, vervolgens onder water gewerkt en verdronken, waarna de Jager de buik plukte, openhakte en de ingewanden eruit vrat. Dit gebeurde soms op de slikplaat, maar ook op open water. Op 9 december is de vogel vertrokken, via de Kniplaan en de Vliet verder naar het noorden.

Hieronder een foto-impressie.

12-11-2007


Onvolwassen Middelste Jager boven de Starrevaart, 12-11-2007 (Foto © Ies Voogd)Lichte poten met donkere voeten zijn goed zichtbaar, 12-11-2007 (Foto © Ies Voogd)

25-11-2007


Middelste Jager op een geslagen Kokmeeuw, 25-11-2007 (Foto © Ed Kamerling)

26-11-2007


Middelste Jager op Kokmeeuw, 26-11-2007 (Foto © Sjaak Schilperoort)Middelste Jager boven het schelpeneiland, 26-11-2007 (Foto © Adri de Groot)Middelste Jager sjorrend aan Kokmeeuw, 26-11-2007 (Foto © Adri de Groot)Middelste Jager rondvliegend, 26-11-2007 (Foto © Adri de Groot)Middelste Jager weer landend op schelpeneiland, 26-11-2007 (Foto © Adri de Groot)Middelste Jager op een kadaver van een Kokmeeuw, 26-11-2007 (Foto © Simon Post)Middelste Jager met een kadaver van een Kokmeeuw in de weer, 26-11-2007 (Foto © Simon Post)

27-11-2007


Middelste Jager in bovenaanzicht, 27-11-2007 (Foto © Renée de Kleijn)Middelste Jager in onderaanzicht, 27-11-2007 (Foto © Renée de Kleijn)

28-11-2007


Middelste Jager poetsend na een bad, 28-11-2007

1-12-2007


Middelste Jager bij Kokmeeuwrestanten, 1-12-2007 (Foto © Renée de Kleijn)Middelste Jager langs de kijkhut, 1-12-2007 (Foto © George Pieterse)

3-12-2007


Middelste Jager in vlucht, 3-12-2007 (Foto © Renée de Kleijn)

5-12-2007


Middelste Jager bij geslagen Kokmeeuw, 5-12-2007 (Foto © Sjaak Schilperoort)Later werd de prooi op de kant getrokken, 5-12-2007 (Foto © Sjaak Schilperoort)

9-12-2007


Fotografen bij de Middelste Jager, 9-12-2007 (Foto © Sjaak Schilperoort)Rustend op het schelpeneiland, 9-12-2007 (Foto © Roland Groenen)Opvliegend van het water, 9-12-2007 (Foto © Renée de Kleijn)