Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Tjiftjaf - Phylloscopus collybita

Tjiftjaf, 3-10-2012

De Tjiftjaf is als broedvogel pas algemeen geworden toen de bosaanplant vrij hoog was opgeschoten. De meeste broedvogels zijn dan ook daar te vinden. Enkele vogels broeden rond de erfbeplanting langs de Vliet.

De soort arriveert vanaf half maart in het gebied en wordt tot in oktober waargenomen. De hogere aantallen die in september worden gezien duiden op doortrek. Af en toe wordt de soort 's winters gezien: 2-12-1989: 1 ex., 17-12-1989: 1 ex., 25-11-1990: 1 ex., 13-11-1994: 1 ex. en 26-12-1995: 2 ex..

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste24-326-318-31-45-414-327-319-329-321-314-3
Laatste1-1017-930-921-917-1019-918-922-1013-106-922-10

Tjiftjaf, 5-9-2005 (Foto ? Sytze Jongma)