Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kuifeend - Aythya fuligula

Man Kuifeend in prachtkleed, 5-3-2003

De Kuifeend is pas na 1990 algemener geworden op de Vogelplas Starrevaart. De soort komt vooral in het winterhalfjaar voor, met aantallen die tot boven de 300 ex. liggen. Dit is ongeveer half zo veel als het aantal in de Meeslouwerpolder voor 1985. De Kuifeend foerageert net als de Tafeleend tegenwoordig ook nog in de Meeslouwerpolder. Regelmatig vliegen 's winters grote groepen Kuifeenden van of naar de Vogelplas.

Vrouw Kuifeend, 9-10-2002

De soort is ook als broedvogel algemeen, met vooral na de voltooiing van de Vogelplas Starrevaart een toename tot boven de 30 broedpaar. In tegenstelling tot de Tafeleend heeft de Kuifeend voor de voltooiing van de Vogelplas Starrevaart ook in kleinere poldersloten gebroed.

Ruiende mannen Kuifeend rustend op drijfbalk, 13-10-2002

grotere aantallen
3-3-1991333 ex.6-2-1994367 ex.
6-12-1992316 ex.22-10-1997430 ex.
11-12-1992340 ex.28-12-1997440 ex.