Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Tafeleend - Aythya ferina

Paar Tafeleenden, 12-3-2003

De Tafeleend is het gehele jaar op de Vogelplas Starrevaart aanwezig. De aantallen lopen nooit erg hoog op. In juli, als de soort vrij verborgen leeft, en in december-januari zijn de aantallen het laagst. In maart en in september komen de hoogste aantallen voor, tot ongeveer 140 vogels. De soort is buiten het broedseizoen niet afhankelijk van ondiep water. De Tafeleend komt derhalve ook in de Meeslouwerpolder in redelijke aantallen voor. Vooral bij verstoring treedt uitwisseling op tussen beide gebieden.

Als broedvogel is de Tafeleend vrij talrijk op de Vogelplas Starrevaart. In de Meeslouwerpolder broedden tot 1985 jaarlijks 1 tot 2 paar, in de Vogelplas Starrevaart is de soort al snel algemener.? In de jaren na de eerste aanleg van de Vogelplas in 1987 ging het om 9 tot 12 paar. De soort broedde vooral rond de plas zelf en langs de brede ringsloten, en ontbrak vrijwel in het weidegebied. Na voltooiing van de Vogelplas in 1995 steeg het aantal broedparen naar 17 tot 31 paar. De toename is overigens voorspeld in het 12-jarig verslag over de Meeslouwerpolder[1], op basis van een landelijke toename van de soort. Bovendien wordt de Vogelplas door verdere begroeiing meer geschikt als broedgebied.

grotere aantallen
23-6-198965 ex.2-3-1996135 ex.
25-8-199350 ex.8-9-1996141 ex.
20-8-1995105 ex.

Close-up van Man Tafeleend, 9-5-2004