Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

1
Vogelwerkgroep Vlietland. Vlietland 1970 - 1981, , juni 1985.
2
Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland. Randstad en Broedvogels, Tilburg, 1981.
3
Wim Ruitenbeek, Kees Scharringa, en Piet J. Zomerdijk eds.. Broedvogels van Noord-Holland, Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, 1990.
4
SOVON. Atlas van de Nederlandse Vogels, , 1987.
5
F. Hustings. Explosieve toename van broedende Geoorde Futen Podiceps nigricollis in 1983-1989 in Nederland, Limosa, 64(1):17, 1991.
6
Arend van Dijk. Kolonievogeltellingen, SOVON Nieuws, 8(1):8, maart 1995.
7
Arend-Jan van Dijk, Arjan Boele, Dirk Zoetebier, Roel Meijer. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 1996, SOVON Monitoring-rapport 1998/07, 1998.
8
Cees Witkamp. Nieuwsbrief Wintervogeltellingen Zuid-Holland, , maart 1994.
9
P.L. Meininger, H. Schekkerman, en M.W.J. van Roomen. Populatieschattingen en 1%-normen van in Nederland voorkomende watervogelsoorten: voorstellen voor standaardisatie, Limosa, 68(2):41, 1995.
10
Jack Boogmans. Kosten-effectiviteitsonderzoek van verzamelplaatsinventarisaties van Smienten ten behoeve van biologische meetnetten, Verslag van een doctoraalonderzoek bij milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden, 1988.
11
Rita van den Tempel. Verstoring van watervogels door jacht in wetlands, Technisch rapport nr. 9, Vogelbescherming Nederland, 1992.
12
D. Scott. A preliminary inventory of wetlands of international importance for waterfowl in West Europe and North-West Africa, Special publication no. 2, IWRB, 1980.
13
Rob G. Bijlsma. Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels, Schuyt & Co, 1993.
14
Hans van Gasteren, Kees Mostert, Hans Groot, en Leo van Ruiten. De irruptie van de Zwarte Mees Parus ater in het najaar van 1989 in Nederland en NW-Europa, Limosa 65(2):57, 1992.
15
Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, en Vereniging voor Vogelbescherming ``'s-Gravenhage en Omstreken''. Gevolgen van het onder water zetten van de Meeslouwerpolder voor de vogelstand ter plaatse, Brievenbundel, december 1987.
16
Stanley Cramp. Handbook of the birds of Europe, the Middle East, and North Africa: the birds of the Western Paleartic, volume 6: Warblers, Oxford University Press, 1992.