Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Pijlstaart - Anas acuta

Man Pijlstaart in de vlucht, 7-1-2015

In de eerste jaren werd de Pijlstaart net als destijds in de Meeslouwerpolder onregelmatig waargenomen. De waarnemingen vielen in de periode september t/m maart, met een enkele waarneming in april en augustus. Vanaf 1994 wordt de soort regelmatiger gezien, ook overzomerend.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Laatste27-28-38-410-315-32-212-320-6-30-421-5
Eerste1-1017-92-91-924-81-924-93-8-31-83-8

Tijdens de najaarstrek in september worden de grootste aantallen gezien. De soort wordt dan ook trekkend waargenomen, zoals 21-9-1991: 17 ZW, 29-9-1991: 56 ZW, 27-9-1992: 11 ZW, 19-9-1993: 13 ZW en 14-10-1995: 31 ZW. De aantallen verblijvende vogels ligt in die periode rond de 20 ex..

De soort heeft in 1996 in het gebied gebroed. Op 20-7-1996 en 28-7-1996 is een vrouw met 3 vliegvlugge juvenielen gezien.

grotere aantallen
29-9-199156 ex. ZW10-3-199621 ex.
7-12-199419 ex.3-10-199717 ex.
14-10-19958 ex. en 31 ex. ZW5-11-19986 ex. en 17 ov.

Paar Pijlstaarten, 9-12-2006

Man Pijlstaart op het ijs, 29-2-2004

Rustende man Pijlstaart, 16-11-2002 (Foto ? Roland Groenen)

Groep Pijlstaarten in eclipskleed, 4-10-2004

Paar Pijlstaarten, 18-2-2004 (Foto ? Mike Melis)

Man Pijlstaart in de vlucht, 28-1-2007 (Foto ? Edwin Leemans)

Man Pijlstaart, 9-12-2007 (Foto ? Ren? de Kleijn)

Man Pijlstaart in de vlucht, 4-2-2008 (Foto ? Sytze Jongma)