Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Meerkoet - Fulica atra

Leucistische Meerkoet in Vlietland, 23-1-2013

De Meerkoet is op de Vogelplas Starrevaart een zeer algemene verschijning. Op de plas zelf is het ?n van de talrijkste broedvogels, met jaarlijks 26 tot 63 broedparen.

De grootste aantallen vogels worden vooral na het broedseizoen waargenomen, van juli tot en met september. Grote groepen Meerkoeten verzamelen zich dan op de plas. In sommige jaren, met name in 1990, 1991, 1993, 1995 en 1996, lagen de aantallen rond de 1000 ex.. In andere jaren, vooral in 1992, 1994 en 1997 is van een toename na het broedseizoen weinig te merken.

De grote groepen verdwijnen weer in de loop van oktober en november. Tijdens vorst verdwijnt de soort helemaal. Op Vlietland destijds trad dan juist een stijging op, tot maximaal 2.000-4.000 ex.. De winterpopulatie op de Vogelplas Starrevaart ligt meestal rond de 400 ex.. Deze aantallen nemen af als het voorjaar nadert, met een dieptepunt als alleen de broedpopulatie overblijft.

grotere aantallen
9-9-19901300 ex.1-9-19911200 ex.
16-9-19901300 ex.17-12-19951000 ex.
23-9-19901200 ex.28-7-19961350 ex.
18-8-19911100 ex.11-8-19961300 ex.

Paar Meerkoeten op het ijs

Meerkoet trommelend op het water, 10-3-2002

Meerkoet op afwijkende broedplaats: de wegberm langs de Vliet, mei 2001

Meerkoet foeragerend bij de Vogelplas Starrevaart, 25-4-2004

Meerkoet, 23-6-2002

Meerkoet, 8-3-2010 (Foto ? Sytze Jongma)

Meerkoet met een laat broedsel, 28-8-2005