Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Bonte Kraai - Corvus corone cornix

Bonte Kraai op de bevroren Vogelplas Starrevaart, 5-1-2002 (Foto ? Roland Groenen)

De Bonte Kraai is een wintergast die van november t/m maart bij de Vogelplas Starrevaart wordt gezien. Het betreft vogels uit Finland en Rusland, die 's winters wegtrekken uit de broedgebieden. Tegenwoordig is de soort ook hier in het broedgebied gaan overwinteren. In de 90-er jaren is het aantal in Nederland aanwezige Bonte Kraaien snel teruggelopen. De Vogelplas Starrevaart was lange tijd een van de weinige plekken waar de soort in Zuid-Holland nog jaarlijks werd aangetroffen. De aantallen zijn hier ook sterk teruggelopen. Na 2000 is de soort zeldzaam geworden, met incidentele winterwaarnemingen.

De Bonte Kraai heeft op het landgoed de Horsten lange tijd een slaapplaats gehad, samen met de Roek. De soort vloog soms in vrij grote aantallen over, met een maximum van 24 ex. op 6-12-1989. In latere jaren dalen zowel de aantallen als het aantal waarnemingen.

Bonte Kraai op schelpeneiland, 8-2-2003

Op de Vogelplas Starrevaart werd vrijwel alleen slaaptrek gezien. Verblijvende vogels waren er vooral bij vorst. Op een gedeeltelijk dichtgevroren Vogelplas verbleven doorgaans meerdere Bonte Kraaien, zoals 2-2-1992: 11 ex. en 25-12-1994: 5 ex..

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01Totaal
Laatste8-38-314-37-39-228-2-5-217-316-25-214-231-1-17-3
Eerste25-1111-1118-1114-126-1221-1126-115-1124-114-1121-1122-1011-1115-124-11


Laatste revisie: december 2001