Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Roek - Corvus frugilegus

De Roek is een wintergast die bijna jaarlijks vanaf oktober tot in februari werd gezien. Op het landgoed de Horsten bevond zich eind 80-er jaren een kleine slaapplaats van Roeken en Bonte Kraaien, waar zo'n 40 vogels kwamen. De meeste Roeken vlogen ten zuiden van de Vogelplas naar deze slaapplaats, soms kwamen enkele Roeken ook over de Vogelplas. Verblijvende vogels zijn niet gezien. Na 1990 is het aantal waarnemingen sterk afgenomen. Vermoedelijk functioneert de Horsten sinds die tijd ook al niet meer als slaapplaats.

Er zijn drie voorjaarswaarnemingen: 29-5-1994 1 aanwezig en 2-3-1996: 2 NW.

grotere aantallen
23-10-198811 ex.10-11-199117 ex.
3-12-19897 ex.29-12-19928 ex.
17-12-198912 ex.