Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zilvermeeuw - Larus argentatus

Zilvermeeuw, 30-1-2005

De Zilvermeeuw was destijds op de meeuwenslaapplaats in Vlietland erg algemeen. De aantallen lagen tussen de 2.500 en 4.000 ex.. Recente tellingen op de slaapplaats wijzen uit dat deze aantallen niet meer worden gehaald.

Op de Vogelplas komt het hele jaar door voor, met de grootste aantallen van november t/m maart. Ook in het broedseizoen is de Zilvermeeuw aanwezig, maar in tegenstelling tot de Kleine Mantelmeeuw heeft de soort niet in het gebied gebroed.

grotere aantallen
24-3-1988350 ex.14-12-1996400 ex.
29-3-1988400 ex.15-12-1996700 ex.

Zilvermeeuw, 17-11-2001 (Foto ? Roland Groenen)

Zilvermeeuw (1e zomer), 28-3-2003

In de winter zijn op de slaapplaats vaak olieslachtoffers aanwezig, 30-12-2006