Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Kleine Mantelmeeuw, 7-9-2003

De Kleine Mantelmeeuw wordt het hele jaar door gezien. De grootste aantallen verschijnen de laatste jaren in de nazomer. De soort foerageert dan soms op de kuikens van de broedende Kokmeeuwen.

De soort heeft ?nmaal gebroed. In 1996 stond de slikplaats in het voorjaar droog, waar de soort met 3 broedpaar verscheen.

grotere aantallen
9-6-1996100 ex.
7-7-199680 ex.
30-5-199740 ex.

2kj Kleine Mantelmeeuw, 27-8-2006