Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Bergeend - Tadorna tadorna

Bergeenden op het ijs, 19-2-2003

De Bergeend is op de Vogelplas Starrevaart het hele jaar present. De aantallen zijn het hoogst vanaf de najaarstrek in oktober tot het einde van de voorjaarstrek in mei. De laagste aantallen worden aan het eind van de zomer gezien, als de soort massaal op de Waddenzee verblijft om te ruien. De soort is minder talrijk dan in de Meeslouwerpolder waar 's winters regelmatig meer dan 50 ex. werden gezien. De voltooiing van de Vogelplas heeft ook niet tot hogere aantallen geleid.

Net als destijds in de Meeslouwerpolder komt de Bergeend op de Vogelplas Starrevaart tot broeden, met 1 ࠲ paar. Een uitschieter was 4 paar in 1996, toen wegens de aanleg van het gebied de waterstand tijdens het broedseizoen erg laag was.

grotere aantallen
21-5-198830 ex.1-4-199020 ex.
25-12-198824 ex.9-12-199220 ex.

Bergeenden zoeken een nestelplaats in de riethopen, 19-5-2002

Foeragerende Bergeend, 8-5-2004

Bergeend in de vlucht, 9-12-2006 (Foto ? Sytze Jongma)