Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Logboek


Porseleinhoen, augustus 2004


In augustus 2004 waren voor de uitkijktoren op de Kniplaan porseleinhoenders zichtbaar. Ze kwamen vaak uit de dekking en lieten zich op het open slik goed zien. Dit was het een herhaling van het tafereel in 2002. In dat jaar werd vanaf 22-7-2002 een porseleinhoen gezien in de hoek Kniplaan/fietspad. Vanaf 31-7-2002 werden regelmatig twee vogels gezien, en zaten ze recht voor de uitkijktoren. De laatste waarneming was op 18-8-2002. 

Dit jaar werd op 6-8-2004 op vrijwel dezelfde plek als in 2002 een juveniele porseleinhoen ontdekt. Op 9-8-2004 werden er vier gezien, en op 10-8-2004 waren 's avonds 5 porseleinhoenders aanwezig, die na zonsondergang op en in de takkenbossen gingen foerageren. Regelmatig waren ze samen met een juveniele waterral te zien. Ook op 17-8-2004 zijn nog 5 vogels gezien. Na 18-8-2004 zijn maximaal 2 vogels tegelijk gezien.

Op 17-8-2004 bleek een van de porseleinhoenders ziek te zijn. Een van de aanwezige vogelaars heeft de vogel meegenomen naar een vogelopvang. De vogel was algeheel verzwakt, maar had geen verlammingsverschijnselen. De vogel kon ook de poten nog goed bewegen, waarmee het niet erg waarschijnlijk is dat het om botulisme ging.

Op 18-8-2004 bleek dat fotografen de plek hadden betreden waar de porseleinhoenders rondlopen. Ze hadden vegetatie verwijderd - waaronder een vrij dichte struik waar de vogels bij voorkeur op en in foerageerden en ook op sliepen - en ze hadden meelwormen gestrooid. Ook op 22-8-2004 zat een fotograaf op het slik. 

De tweede helft van augustus viel heel veel regen. Het peil in de Vogelplas steeg vrij snel, van -3.76 m NAP begin augustus tot -3.62 m NAP eind augustus. De plek werd steeds minder geschikt voor de vogels. De laatste waarneming was op 24-8-2004.

Hieronder enkele foto's van de porseleinhoenders. Zie ook de foto's in het vogeldagboek van Adri de Groot.

10-8-2004


In de avondschemering lopen 4 Porseleinhoenders over de takkenbossen, 10-8-2004.


Juveniel Porseleinhoen, 10-8-2004.


Porseleinhoen op de takkenbossen, 10-8-2004.


Porseleinhoen op het slik, 10-8-2004.

12-8-2004


Porseleinhoen op het slik, 12-8-2004 (Foto Marcel van der Tol)


Juveniel porseleinhoen, 12-8-2004 (Foto Chris van Rijswijk)

14-8-2004

15-8-2004

17-8-2004


Ziek porseleinhoen geraapt van het slik, 17-8-2004


... maar wie brengt hem nu naar het asiel?


De overige 4 Porseleinhoenders zaten in de avondschemering weer 
gezamenlijk op de takkenbossen.