Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Krombekstrandloper - Calidris ferruginea

Krombekstrandloper, 27-7-2002

Voor 1998 werd de Krombekstrandloper slechts af en toe gezien, vooral in de nazomer. Vanaf 1998 is de soort een geregelde gast in de periode juli-oktober. De soort arriveert half juli met als vroegste datum 15-7-1998 en 15-7-2002. De aantallen zijn laag, meestal enkele vogels tot maximaal 13 ex. op 3-9-1999. De soort is doorgaans aanwezig tot begin oktober, behalve in 2001 toen 1-2 ex. aanwezig bleven tot 18-11-2001.

In het voorjaar is de soort veel schaarser. Dit zal mede te maken hebben met de terreinomstandigheden die in het voorjaar ongunstiger zijn voor steltlopers dan in het najaar. Uitzonder hierop was 1996, het jaar na de voltooiing van de Vogelplas Starrevaart. Toen was de soort aanwezig van 5-5-1996 t/m 2-6-1996, met maximaal 4 ex.. Ook 2002 bood in het voorjaar gunstige omstandigheden, met waarnemingen tussen 12-5-2002 en 17-5-2002 van 3-6 ex..

Er is ?n trekwaarnemingen: 29-4-2001: 8 ex. die vergeefs probeerden te landen en toen doorvlogen.

Krombekstrandlopers, 17-7-2002 (Foto ? Rob Olivier)

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00
Maximum------224-7138
Waarnemingen------226-131210
Totaal aantal------3313-26?4224
Eerste--------5-5---29-4
Laatste------19-810-93-8-27-93-1019-8

grotere aantallen
22-7-19987 ex.4-9-19996 ex.
28-7-19985 ex.29-4-20008 ex.
3-9-199913 ex.

Krombekstrandloper in winterkleed, 12-10-2001
(Foto ? Adri de Groot)


Laatste revisie: juli 2002