Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kleine Strandloper - Calidris minuta

Adulte Kleine Strandloper, 19-7-2002 (Foto ? Roland Groenen)

De Kleine Strandloper wordt bijna jaarlijks in kleine aantallen gezien op de Vogelplas Starrevaart. De waarnemingen vallen in de periode mei tot en met september. Tussen 1992 en 1995 ontbrak de soort nog. Na de voltooiing van de aanleg van de Vogelplas Starrevaart waren de condities (slik en ondiep water) veel gunstiger en werd de Kleine Strandloper vaker gezien. In 1997 was de waterstand vrij hoog en ontbrak de soort. Sinds 1997 is de soort ieder najaar vrij algemeen.

De soort wordt zelden in het voorjaar gezien. Uitzondering was 1996, met tussen 5-5-1996 en 22-9-1996 8 waarnemingen van 1 of 2 ex.. De overige voorjaarswaarnemingen zijn 15-5-1988: 4 ex., 16-5-1988: 6 ex., 23-6-1989: 1 ex., 17-3-1999: 1 ex. en 9-5-2002: 1ex..

In het najaar worden vooral juveniele vogels gezien. Het maximum werd gezien op 13-9-1998: 34 ex.. Doorgaans is de soort in veel kleinere aantallen aanwezig. Uitzondering is 2001 toen de soort in het najaar vrij algemeen was. Tussen half september en eind oktober zijn ook toen groepen gezien tot 16 ex.. De soort kan tot in december worden gezien, met als laatste waarneming 15-12-2001: 1 ex..

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01
Maximum61312--66-3410616
Waarnemingen21322--312-23281735
Totaal aantal101623--927-1627229165

grotere aantallen
11-9-199813 ex.23-9-200116 ex.
13-9-199834 ex.15-10-200113 ex.
3-9-199910 ex.

Juveniele Kleine Strandloper in Leidschendammerhout, 21-9-2006


Laatste revisie: juli 2002