Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Wilde Eend - Anas platyrhynchos

Wilde Eenden bij het schelpeneiland 20-12-2003

In de eerste jaren na de gedeeltelijke aanleg van de Vogelplas waren de aantallen van de Wilde Eend vrij laag. Het verdwijnen van de jacht, die in de eerste jaren tot vlak naast de plas plaatsvond, en het gebrek aan dekking in het gebied zullen daar debet aan zijn. Vanaf 1993 lopen de najaarsaantallen hoog op, tot doorgaans tussen de 400 en 500 vogels. De najaarspiek in de Meeslouwerpolder bedroeg 1200 ex. op 9-11-1980. De aantallen in de Vogelplas, met een maximum van 730 ex. op 24-9-1993, halen dat niet.

De Wilde Eend is een van de talrijkere broedvogels van de Vogelplas Starrevaart. Dit gold ook voor de eerste fase van de Vogelplas, tot 1995. De broedgevallen bleven toen niet beperkt tot de randbegroeiing van de plas. Ook langs de sloten in het grasland en in de sloten door de bosaanplant komt de soort tot broeden.

Man Wilde Eend maakt toilet, 13-10-2002

Onderstaande kaart laat de territoria van de Wilde Eend in 1994 zien. De hoge dichtheden van de Meeslouwerpolder, 2.1 per ha., worden op de Vogelplas niet gehaald.

Territoria van de Wilde Eend in 1994

grotere aantallen
28-7-1989233 ex.5-8-1995430 ex.
11-12-1992300 ex.11-8-1996400 ex.
24-9-1993730 ex.23-12-1996400 ex.
15-10-1994500 ex.