Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Roodborst - Erithacus rubecula

Roodborst in Leidschendammerhout, 4-1-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

De Roodborst is een soort die pas de laatste paar jaar, met het ouder worden van de bosaanplant, als broedvogel is verschenen. De soort broedt uitsluitend in de bosaanplant, en niet in de erfbeplanting langs de Vliet.

Het meest algemeen is de Roodborst tijdens de najaarstrek, met een piek rond eind oktober.

grotere aantallen
23-10-198811 ex.8-11-19928 ex.
20-10-199011 ex.5-11-199418 ex.

Roodborst in verruigd rietveld, 24-10-2004