Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Korte mededelingen

Middelste Jager Stercorarius pomarinus slaat kokmeeuwen Larus ridibundus

Pomarine skua Stercorarius pomarinus taking Black-headed Gulls Larus ridibundus.

Peter L. Meininger

Van 28 september tot 15 oktober 1976 verbleef een juveniele Middelste Jager Stercorarius pomarinus op ?n van de plassen van "Vlietland" bij Leidschendam (Zuid-Holland), ongeveer 12 kilometer van de kust. Waarnemingen van Middelste Jagers in het binnenland kunnen vrij bijzonder genoemd worden. Bovendien vertoonde deze vogel een tot nu toe weinig waargenomen fourageergedrag.

Gewoonlijk achtervolgen jagers meeuwen en sterns tot deze hun maaginhoud uitbraken. Deze Middelste Jager echter achtervolgde een Kokmeeuw Larus ridibundus, sloeg deze op de rug waarop beiden in het water vielen, de jager het slachtoffer verdronk en hem daarna consumeerde. Dagelijks werden ?n ÍŠdrie Kokmeeuwen geslagen; predatie van andere vogelsoorten werd niet geconstateerd.


Middelste jager bij geslagen stormmeeuw, 11-10-1976 (Foto ? Sybren de Hoo)

De rondvliegende Middelste Jager veroorzaakte veel paniek onder de aanwezige vogels. Wanneer echter eenmaal een Kokmeeuw geslagen was, keerde de rust terug en zat de jager vaak rustig tussen de slapende Kokmeeuwen (ca. 7000 exemplaren) en Stormmeeuwen Larus canus (ca. 1000 exemplaren). Op 26 september 1976 zag J. van Dijk (mond. meded.) bij Cap Gris-Nez (Frankrijk) hoe een Middelste Jager op dezelfde wijze als de op "Vlietland" waargenomen vogel een Drieteenmeeuw Rissa tridactyla sloeg en verdronk.

Rabbitts (1975) vermeldt twee gevallen van het slaan van Kokmeeuwen door een Middelste Jager aan de Engelse kust in september 1974.

Summary

From 28 September until 15 October 1976 a juvenile Pomarine Skua Stercorarius pomarinus was seen near Leidschendam (Zuid-Holland), some 12 kilometres from the coast. During its stay the skua daily killed one to three Black-headed Gulls Larus ridibundus by drowning its victims. On 26 September 1976 a Pomarine Skua was seen near Cap Gris-Nez (France), killing a Kittiwake Rissa tridactyla by the same method.

Literatuur

Rabbitts, B. 1975. Pomarine Skua taking Black-headed Gulls. Brit. Birds 68: 430-431.

Adres: P.L. Meininger, Grevelingenstraat 53, 4335 XC Middelburg.


Uit: Limosa, no. 3-4, 1977, p. 145.