Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Dwergmeeuw - Larus minutus

Dwergmeeuw, 24-4-2006 (Foto ? Jos Eijsackers)

De Dwergmeeuw komt onregelmatig voor, vooral van half april tot begin mei. De meeste jaren betrof het slechts enkele waarnemingen. Alleen in 1997 was de soort algemener, toen de soort van 29-3-1997 t/m 30-5-1997 onafgebroken aanwezig was. In 1993 is de soort niet waargenomen.

Er is slechts ?n najaarswaarneming: 13-9-1992: 1 ex.. Ook in de Meeslouwerpolder destijds was de najaarstrek veel zwakker dan de voorjaarstrek.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerst17-421-46-524-4--1-430-420-429-329-3
Laatst----13-9-----13-9

grotere aantallen
17-4-198810 ex.20-4-199615 ex.
8-4-199417 ex.26-4-199712 ex.
30-4-199520 ex.

Adult Dwergmeeuw, 30-5-2004

Foeragerende Dwergmeeuw, 20-5-2005 (Foto ? Mike Melis)

Onvolwassen Dwergmeeuw, 20-5-2004