Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Havik - Accipiter gentilis

Juveniele Havik, 25-10-2011 (Foto ? Adri de Groot)

Tot en met 1997 was de havik een schaarse soort, met slechts drie waarnemingen: 20-11-1988: 1 man, 4-10-1990: 1 man en 26-2-1995: 1 ex.. Vanaf 1998 is de soort algemener. Dit hangt vermoedelijk samen met de herbezetting van de landgoederen en het binnenduin als broedvogel. De havik wordt vanaf 1998 vooral in het winterhalfjaar waargenomen, van oktober tot maart.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00
Laatste----------19-417-329-2
Eerste----------5-1024-107-8
Maximum1-1----1--111
Waarnemingen1-1----1--41015
Totaal aantal1-1----1--41015

Juveniele Havik vliegt langs de kijkhut, 13-12-2006 (Foto ? Ren? de Kleijn)

Juveniele Havik geflankeerd door Aalscholver en Blauwe Reiger, 10-9-2005


Laatste revisie: september 2001