Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Baardman - Panurus biarmicus

Adult man Baardman met juveniele man, 9-7-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

De Baardman is vanaf december 1989 present op de Vogelplas Starrevaart. Vanaf 1993 broedt de soort er ook. De opmars houdt gelijke tred met de ontwikkeling van riet rond de Vogelplas. Met de voltooiing van de Vogelplas zijn enkele goede rietpercelen verdwenen. De soort ontbrak in 1997 als broedvogel.

Vooral in het najaar, tussen eind september en eind oktober, kunnen grote aantallen Baardmannen aanwezig zijn. De soort zwerft dan rond in groepen die vaak voor een groot deel uit jonge vogels bestaat. Soms wordt gezien dat de vogels een tijd rondvliegen, hoogte winnen en, eenmaal op grote hoogte gekomen, vertrekken.

grotere aantallen
14-10-199012 ex.21-10-199416 ex.
29-9-199219 ex.6-10-199614 ex.
9-10-199432 ex.

Baardman, 16-12-2001 (Foto ? Bert Zaalberg)

Man Baardman, 2-1-2004

Vliegende Baardmannen, 30-10-2005 (Foto ? Mike Melis)

Paar Baardmannen langs de Kniplaan, 3-1-2004

Juveniele Baardmannen zoeken insecten, 17-6-2006