Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zwarte Kraai - Corvus corone corone

Zwarte Kraai wacht sneeuwstorm af, 27-2-2005

De Zwarte Kraai komt het hele jaar rond de vogelplas voor. De soort broedt ook met 1 tot 4 paar. De soort broedt vooral in de hoge populieren langs rijksweg A4, in oude bomen langs de Vliet en later ook in de bosaanplant. De soort is het gehele jaar in vrijwel dezelfde aantallen present, uitschieters in het voorkomen zijn er niet.

Juveniele Zwarte Kraai, 17-7-2002

Juveniele Zwarte Kraai slapend op een tak, 1-6-2005