Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Merel - Turdus merula

Zingende Merel, 3-5-2006

De Merel is een jaargast. De soort broedt met 9 tot 14 paar in de erfbeplanting van de boerderijen, en in de recente jaren ook in toenemend aantal in de bosaanplant.

De soort is in vrij constante aantallen aanwezig. Er worden niet meer vogels geteld dan het broedbestand groot is. In de tellingen zijn twee pieken te onderscheiden, samenvallend met de verhoogde zangactiviteit in het voorjaar en de trek in het najaar. Soms, vooral in oktober, worden ook trekkende vogels gezien, zoals 14-10-1990: 8 ZW.

Merel in Leidschendammerhout, 12-12-2007