Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Paapje - Saxicola rubetra

Man Paapje, 5-5-2007

Het Paapje is een vogel die vooral in mei en van eind augustus tot eind september wordt waargenomen. De meeste waarnemingen zijn in het najaar, met aantallen van 1 tot 5 ex.. Vaak gaat het om solitaire solitaire vogels die in het rietveld verblijven.

Opmerkelijk is de waarneming van 25 ex. die op 15-5-1988 's ochtends vroeg werden aangetroffen in de toen nog jonge aanplant ten zuiden van de Vogelplas. Op dezelfde dag werden elders in het gebied ook 10 Tapuiten gezien. Een zwakke herhaling vond plaats op 13-5-2001, toen 8 Paapjes aanwezig waren bij de manege vlak ten zuiden van de Vogelplas, dit keer vergezeld van 4 Tapuiten.

Er zijn twee winterwaarnemingen: 11 en 13-11-2000: 1 ex..

grotere aantallen
15-5-198825 ex.22-9-19884 ex.
3-9-19884 ex.30-8-19925 ex.
8-9-19885 ex.13-5-20018 ex.

Paapje in Leidschendammerhout, 31-8-2003

Juveniel Paapje in Leidschendammerhout, 12-9-2006


Laatste revisie: september 2001