Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Steenloper - Arenaria interpres

Steenloper, 9-5-2004

De Steenloper wordt af en toe op de Vogelplas gezien, met de meeste waarnemingen tijdens de voorjaarstrek in mei. Dit stemt overeen met het voorkomen in de Meeslouwerpolder destijds. De meeste waarnemingen stemmen van de jaren vlak na werkzaamheden rondom de aanleg van het gebied, in 1987 resp. 1995. Slechts af en toe wordt meer dan 1 vogel gezien, met een maximum op 2-5-2004: 7 ex..

In 1999 en 2002 is de Steenloper aanwezig in juli. Dit valt samen met de start van de zuidwaartse trek van de Europese populatie. De soort wordt tijdens de najaarstrek vooral in augustus gezien, met als laatste datum 1-9-1998.

Opmerkelijk is de waarneming van 13 ex. N op 18-2-1995. Deze waarneming valt buiten de trektijd van de soort. 's Winters verblijven in Nederland vogels uit Noord-Oost Canada en Groenland. Ook de waarneming van 1 ex. op 29-10-2001 valt buiten de trektijd.

alle waarnemingen
6-5-19883 ex.
14-5-19881 ex.
11-8-19882 ex.
5-5-19911 ex.
18-2-199513 ex. N
2-5-1996 t/m 26-5-19961 ex.
1-9-19981 ex.
25-7-19991 ex.
24-8-2001 t/m 26-8-20011 ex.
13-8-20004 ex.
13-9-20011 ex.
29-10-20011 ex.
12-5-20023 ex.
14-7-2002 t/m 26-7-20021 ex.
19-4-20031 ex.
12-5-20031 ex.
25-5-20031 ex.
2-5-20047 ex.
7-5-2005 t/m 9-5-20051 ex.

Steenloper man ruiend naar zomerkleed, 25-5-2003


Laatste revisie: mei 2004