Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Sperwer - Accipiter nisus

Langstrekkende Sperwer, 22-4-2008 (Foto ? Adri de Groot)

De Sperwer wordt het hele jaar op de Vogelplas Starrevaart gezien. De soort is sinds 1988 een regelmatige wintergast, met 1 tot 2 ex.. Het voorkomen is vergelijkbaar met destijds in de Meeslouwerpolder.

In de Meeslouwerpolder waren de waarnemingen beperkt tot het winterhalfjaar. Op de Vogelplas werd de soort ook in de zomer gezien. In 1990 was er een zomerwaarneming: 26-7-1990: 1 ex. W. Vanaf 1993 is de soort ook tot broeden gekomen. Deze ontwikkeling past in het landelijke beeld, dat sinds 1960 een toename van het broedbestand laat zien met recentelijk ook een toename in het westen van het land.

De soort broedt in de aanplant van Staatsbosbeheer aan de zuidzijde van de Vogelplas. In 1993 is een nest gevonden met drie jongen. Het nest zat halverwege de stam van een wilg. De jongen, twee vrouw en een man, zijn geringd. De jonge man werd dezelfde winter nog teruggemeld, dood aangetroffen op het erf van een boerderij bij Hazerswoude.

In 1994 werd gebruik gemaakt van hetzelfde nest als het jaar ervoor, wat vrij ongewoon is voor de soort. Het paar Sperwers is vrij laat begonnen met broeden, rond 18 mei. Normaal is dat 2 weken eerder. Er zijn vier eieren gelegd. Dit is een klein aantal, maar wel normaal voor een broedpoging die zo laat begint [13]. Van de drie eieren die zijn uitgekomen is slechts ?n jong grootgebracht. Onder het nest werden plukresten gevonden van ?n of twee jongen. In 1995 werd in hetzelfde perceel gebroed, in de top van een kraakwilg. Er zijn 2 jongen uitgevlogen. In 1996 zijn op dezelfde plek 3 jongen uitgevlogen. In 1997 is wel een nest gebouwd, en heeft de vrouw een maand lang in buurt van het nest gezeten. De soort is hier niet tot broeden gekomen. De soort heeft toen vermoedelijk wel langs de Kniplaan gebroed.

Af en toe wordt gezien dat de Sperwer een prooi slaat. Opmerkelijke waarnemingen: op 22-10-1995 had een Sperwer ruzie met een Groene Specht, op 24-10-1995 sloeg een man Sperwer een Watersnip, maar verloor die meteen weer aan twee Zwarte Kraaien, op 30-11-1997 werd een Bokje opgejaagd; bij het landen werd deze gepakt door een Sperwer.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97
Laatste17-22-48-410-429-2-----
Eerste3-918-931-824-1113-9-----

Adult vrouw Sperwer, 14-10-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

Sperwer, 18-9-2005 (Foto ? Mike Neelis)

Vrouw Sperwer op slikplaat, 25-9-2005

Man Sperwer op slik, 4-11-2001 (Foto ? Roland Groenen)

Vrouw Sperwer op nest, 29-5-2001 (Foto ? Adri de Groot)

Ringen van Sperwerpullen, 30-6-1993

Juveniele Sperwer op schelpeneiland, 4-9-2004 (Foto ? Ren? de Kleijn)

Sperwer in Leidschendammerhout, 3-12-2006 (Foto ? Ren? de Kleijn en George Pieterse)

Adult vrouw Sperwer, 11-12-2006 (Foto ? Ruud Wielinga)