Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Watersnip - Gallinago gallinago

Watersnip, 28-10-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

De Watersnip is ?n van de soorten die in de Meeslouwerpolder jaarlijks de 1%-norm bereikte. De 1%-norm bedroeg toen 1000 ex.. De aantallen in de Meeslouwerpolder stegen in het najaar tot boven de 1000 ex. en bereikten in oktober, als de plas gedeeltelijk droogviel en grote slikvlakten ontstonden, soms zelfs de 5000 ex.. Op de Vogelplas Starrevaart worden deze aantallen bij lange na niet gehaald. De oorzaak is vooral gelegen in het feit dat langs de randen rond de plas erg weinig slik te vinden is.

In de eerste jaren na de aanleg van de eerste fase van de Vogelplas waren de randen nog schaars begroeid. De aantallen lagen toen tijdens de najaarstrek rond de 100 tot 250 ex.. In de latere jaren raakten de randen begroeid, en werden die aantallen niet meer bereikt. In 1995 en 1996 was er weer veel slikrijk terrein, na de voltooiing van de aanleg van de Vogelplas in 1995. Maxima van 400 ex. werden gehaald, op 1-9-1995 en 12-10-1995. In 1997 was de waterstand het hele jaar vrij hoog, en de aantallen Watersnippen daardoor weer laag.

De Watersnip kan het hele jaar worden gezien, maar komt vooral in september en oktober in grotere aantallen voor. Gerichte trek wordt niet veel gezien.

grotere aantallen
17-9-1988250 ex.15-10-1995300 ex.
2-9-1990300 ex.1-9-1996400 ex.
23-9-1990250 ex.12-10-1996400 ex.

Watersnip in Leidschendammerhout, 9-8-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

Watersnip, 7-8-2002 (Foto ? Rob Olivier)

Watersnip, augustus 2000 (Foto ? Bert Zaalberg)

Watersnippen in de rietkraag, 28-10-2001