Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kauw - Corvus monedula

Kauw, 2-11-2002

De Kauw is een vogel die vooral buiten het broedseizoen rond de Vogelplas te vinden is. De soort trekt dan 's ochtends naar de polders en 's avonds naar de slaapplaats in de Horsten, waarbij de Vogelplas wordt gepasseerd. De grootste aantallen worden van november t/m januari gezien. Overdag verblijft vaak een troep vogels rond de boerderijen langs de Vliet. Af en toe broedt de soort daar ook.

grotere aantallen
14-1-1989100 ex.
21-1-1989120 ex.
26-11-1994115 ex.