Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Torenvalk - Falco tinnunculus

Jagende vrouw Torenvalk, 16-6-2012 (Foto ? Sytze Jongma)

De Torenvalk broedt jaarlijks met ?n paar in het gebied van de Vogelplas Starrevaart. De broedplaats bevond zich afwisselend in een bosje vlak naast de rijksweg A4 ter hoogte van de Vogelplas en in een bosje populieren langs de Kniplaan ter hoogte van het viaduct over rijksweg A4. Bij de werkzaamheden ter voorbereiding van de verbreding van de rijksweg heeft Rijkswaterstaat het eerste bosje in 1992 gekapt, het tweede bosje in 1993. Beide keren gebeurde dat midden in het broedseizoen, het is niet bekend of hierbij broedsels verloren zijn gegaan. In 1994 is in de erfbeplanting langs de Vliet gebroed. In 1995 en 1996 ontbrak de soort als broedvogel. In 1997 heeft de soort gebroed in een valkenkast die aan de Vlietzijde hangt.

Ook in de Meeslouwerpolder en in het gebied aan de overzijde van de rijksweg A4 is er een broedpaar. Aan het einde van het broedseizoen kunnen er zodoende veel exemplaren bij de Vogelplas worden waargenomen, met als maximum 9 ex. op 29-8-1988. Het aantal waarnemingen van Torenvalken vertoont tussen vanaf 1988 wel een dalende lijn. In 1992 en 1994 is de soort 's winters niet gezien.

Vrouw Torenvalk, 16-10-2005 (Foto ? Ren? de Kleijn)

Man Torenvalk schuilt voor de regen, 22-3-2005

Vrouw Torenvalk langs de Kniplaan, 30-4-2003