Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus

Rietzanger, 18-6-2006 (Foto ? Luuk Punt)

De Rietzanger is een soort die met het uitgroeien en ouder worden van het riet in steeds grotere aantallen tot broeden komt. In 1988 ontbrak de soort nog, maar daarna is een flinke toename te zien, tot 32 broedpaar in 1996. Deze ontwikkeling is opmerkelijk, aangezien de Rietzanger het in Nederland niet goed doet.

In 1997 is het aantal lager. Wellicht hangt dit samen met het kleinere oppervlak aan oud riet, nadat in de voorafgaande winter een deel van het rietveld is gemaaid.

De soort arriveert half april. De laatste waarnemingen zijn in augustus. Tijdens de najaarstrek wordt de soort echter vaak niet opgemerkt.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste-28-526-412-426-412-423-417-414-412-412-4
Laatste-23-624-625-528-622-610-815-711-817-817-8

Rietzanger, 4-5-2002 (Foto ? Rob Olivier)

Rietzanger, 22-6-2003

Rietzanger, 20-5-2004

Rietzanger, 30-5-2004