Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Slechtvalk - Falco peregrinus

Slechtvalk met geslagen Goudplevier, 5-10-2003 (Foto ? Roland Groenen)

Tot 1999 is de slechtvalk schaars, met slechts drie waarnemingen: 18-12-1988: 1 ex. ZO-trekkend, 30-12-1990: 1 juveniele vogel verblijvend en 21-9-1992: 1 juveniele vogel N-trekkend. Vanaf 1999 wordt de soort vrij regelmatig tussen augustus en maart gezien. Dit hangt samen met het toenemend aantal overwinterende slechtvalken in Nederland. Zo huist de laatste jaren iedere winter in de Wilck een paar, dat ongetwijfeld tijdens jacht ook de Vogelplas Starrevaart aandoet. Meestal wordt een enkele vogel gezien, af en toe twee. Vaak betreft het juveniele vogels.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00
Laatste------------11-3
Eerste-----------24-914-8
Maximum1-1-1------21
Waarnemingen1-1-1------1111
Totaal aantal1-1-1------1311

Juveniele Slechtvalk, 2-8-2011

Juveniele vrouw Slechtvalk rust na jacht, 29-9-2007

Juveniele man Slechtvalk steekt de plas over, 18-11-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

Slechtvalk achtervolgd door Zwarte Kraai, 5-11-2005 (Foto ? Mike Melis)


Laatste revisie: september 2001