Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Waterhoen - Gallinula chloropus

Waterhoen, 25-12-2007

De Waterhoen is een soort die niet in grote aantallen maar wel het hele jaar door op de Vogelplas Starrevaart verblijft. De grootste aantallen worden in het vroege voorjaar en na het broedseizoen gezien. De soort broedt in klein aantal in het gebied. In de Meeslouwerpolder bedroeg het broedbestand zo'n 40 broedparen. Op de Vogelplas Starrevaart is dat lager. In de eerste jaren broedden er tot 9 paar. Het oppervlak van het gebied was kleiner en een vegetatie van nat riet en lisdodde ontbrak. Na de voltooiing van de plas in 1995 stijgt het aantal broedvogels snel, tot 18 in 1997.

Waterhoen, 18-9-2005

Waterhoen, 4-9-2003