Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Grasmus - Sylvia communis

man Grasmus, 5-5-2007

De Grasmus is een soort die vanaf 1989 broedt in de ruigtes langs de rand van de bosaanplant, en in de meidoornhaag langs de Vliet. De soort was t/m 1994 in vrij konstante aantallen aanwezig, met 2 tot 5 broedpaar. Hierna verdween de soort uit de bosaanplant, en zijn er enkel broedgevallen rond de erfbeplanting langs de Vliet.

Eind april wordt de eerste Grasmus gehoord. In het najaar worden, door het verborgen gedrag van de soort, nauwelijks waarnemingen gedaan.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste-15-56-521-526-45-530-4-12-53-526-4
Laatste---21-7-----6-721-7

Zingende man Grasmus, 1-6-2005

Zingende man Grasmus in Leidschendammerhout, 19-6-2005