Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Pimpelmees - Parus caeruleus

Pimpelmees in Leidschendammerhout, 4-1-2006 (Foto ? Sytze Jongma)

De Pimpelmees is het hele jaar in het gebied aanwezig. De soort broedt bij de boerderijen langs de Vliet en in de nestkasten bij de volkstuintjes. Met het uitgroeien van de bosaanplant ten zuiden van de Vogelplas wordt in toenemende mate ook daar gebroed. Het aantal broedpaar ligt tussen 2 en 5 paar, half zoveel als bij de Koolmees.

De grootste aantallen worden vanaf september gezien, als de soort in groepen rondzwerft in de bosaanplant van SBB.

Pimpelmees in het riet, 2-11-2002

grotere aantallen
13-8-198920 ex.
19-6-199420 ex.
31-3-199530 ex.