Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Indische Gans - Anser indicus

Indische Gans, 6-4-2003

De Indische Gans is een exoot die sinds 1993 wordt gezien op de Vogelplas Starrevaart. In 1993 t/m 1995 betrof het twee exemplaren, vermoedelijk steeds hetzelfde paar. De waarnemingen in 1994 wezen op een broedpoging; een paar was het hele voorjaar in het gebied aanwezig. Er is echter geen nest gevonden of jongen gezien. In 1996 en 1997 zijn 4 resp. 5 vogels gezien. Vanaf 1999 is ?n vogel continu op de Vogelplas Starrevaart aanwezig. De vogel zoekt het gezelschap op van de aanwezige Grauwe Ganzen. Ook hierbij is een (gemengde) broedpoging niet vastgesteld.

grotere aantallen
11-8-19964 ex.10-10-19995 ex.
18-5-19974 ex.16-5-20005 ex.
7-6-19975 ex.18-5-20003 ex.
20-9-19976 ex.17-12-20003 ex.

Indische Gans, 29-1-2009 (Foto ? Simon Post)


Laatste revisie: oktober 2001