Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Grauwe Gans - Anser anser

Grauwe Gans in de vlucht, 26-3-2005 (Foto ? Sytze Jongma)

Tot aan de voltooiing van de Vogelplas Starrevaart in 1995 werd de Grauwe Gans vooral overtrekkend gezien.? De waarnemingen waren van september tot april met de grootste aantallen tijdens de najaarstrek in november en december. De aantallen liepen op tot bijna 1000 ex.. In het voorjaar waren de overtrekkende groepen veel kleiner. Tot in mei werden nog overvliegende vogels gezien. Soms verbleef de Grauwe Gans op de plas. De aantallen waren klein, tot 8 ex.. Net als bij de Meeslouwerpolder verbleef de Grauwe Gans vaker dan de andere ganzensoorten.

Vanaf 1995 wordt de soort algemener. De Grauwe Gans is een jaargast geworden die in toenemende aantallen ook in het gebied tot broeden komt.?

Onderstaand diagram, dat uitsluitend op verblijvende vogels betrekking heeft, geeft een goed beeld van de snelle aantalstoename van de soort.

De grootste aantallen Grauwe Ganzen worden langstrekkend gezien.

grotere aantallen
1-10-1988233 ex. ZW25-12-1988380 ex. N
23-10-1988960 ex. ZW8-11-1992240 ex. ZW
20-11-1988375 ex. ZW18-11-1993700 ex. ZW
18-12-1988400 ex. NW

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Laatste23-528-51-416-331-531-36-2---1-4
Eerste1-1022-102-929-913-917-1022-10---2-9

Grauwe Gans uit een SOVON ringproject, 8-8-2011 (Foto ? Adri de Groot)

Grauwe Ganzen in de vlucht, 29-2-2004 (Foto ? Mike Melis)

Grauwe Ganzen, 3-3-2002