Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Bontbekplevier, 19-5-2004

De Bontbekplevier is veel meer gebonden aan de kust dan de Kleine Plevier. De soort komt af en toe op de Vogelplas Starrevaart voor. In 1988 was er een broedpoging. Van 24-3-1988 tot 21-8-1988 was een paar aanwezig; jonge vogels zijn echter niet waargenomen. Hetzelfde gold voor 1996 toen na de trek in mei een paar tot in juni aanwezig was.

In 1991, 1992 en 1997 is de soort niet waargenomen. De schaarse waarnemingen in de overige jaren vallen in de twee trekgolven in het voorjaar, maart en mei, en tijdens de najaarstrek, vanaf juli tot oktober. Soms kunnen de aantallen daarbij oplopen, met een maximum in het voorjaar op 12-5-1996: 12 ex. en 17 NO, en in het najaar op 16-8-1988: 24 ex.. Doorgaans gaat het om enkele tot hooguit 10 ex..

Deel van een groep van 56 Bontbekplevieren, 17-5-2002

Zichtbare trek wordt bij deze soort weinig gezien. De enige trekwaarnemingen waren 17-9-1989: 1 ZW en 12-5-1996: 17 NO.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01Totaal
Eerste24-3-26-4--11-5-17-610-3-26-725-78-7-10-3
Laatste21-817-92-9--1-718-917-925-8-27-519-1123-910-1019-11
Broedgevallen1------1-------

grotere aantallen
12-5-199629 ex.13-9-199811 ex.
16-5-199620 ex.13-8-200016 ex.
16-8-199824 ex.


Laatste revisie: juli 2002