Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kleine Plevier - Charadrius dubius

Kleine Plevier op slik bij uitkijktoren, 17-6-2006

De Kleine Plevier is net als de Kluut een pioniersoort die het liefst op kaal, nog onbegroeid terrein broedt. Het Nederlandse broedbestand bedraagt 600-1000 paar. In de Meeslouwerpolder kwam de soort met zo'n 20 paren tot broeden. Op de Vogelplas Starrevaart liggen de aantallen met 3 ࠴ broedparen veel lager. De soort kwam vooral in de jaren tot 1990 tot broeden, toen door regelmatig grondverzet geschikte kale stukken aanwezig bleven. Na 1990 broedt de soort met 1 ࠲ paar. Uitzondering is 1996, toen de soort met 9 paar tot broeden kwam. Dit heeft te maken met de omstandigheden in het terrein die in dat jaar gunstig was voor de Kleine Plevier. De aanleg van de Vogelplas Starrevaart is in de winter van 1995 en 1996 voltooid. In het voorjaar kon vanwege de inmiddels broedende vogels het water op de plas niet op peil worden gebracht. Hierdoor stond de slikplaat in het voorjaar vrijwel geheel droog.

De broedparen arriveren doorgaans in maart. Ook bij late vestiging, tot in juni, kan de soort nog met succes tot broeden komen. De soort verdwijnt vanaf juli weer. De najaarstrek in augustus valt op de Vogelplas niet op. In veel jaren is de waterstand in augustus alweer aan het stijgen, door regenval of het inlaten van water ter bestrijding van botulisme. De randen langs de plas die in de zomer droogvallen komen dan weer onder water te staan, waardoor het terrein weinig aantrekkelijk is voor de soort.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01Totaal
Eerste28-228-311-325-35-45-530-424-329-36-420-524-512-623-428-2
Laatste26-828-729-728-731-76-720-820-728-721-92-917-88-817-1017-10

grotere aantallen
6-6-19889 ex.21-5-199612 ex.
9-6-19909 ex.2-6-199611 ex.
5-5-199615 ex.8-8-200010 ex.

Kleine Plevier in Leidschendammerhout, 24-4-2006

Kleine Plevier probeert nestlokaties uit, 25-4-2004

Broedpaar Kleine Plevier, 9-6-2002

Kleine Plevier met jong, 10-7-2002

Juveniele Kleine Plevier, 25-7-2002 (Foto ? Rob Olivier)


Laatste revisie: juli 2002