Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Witkopeend - Oxyura leucocephala

Vrouw Witkopeend, 6-4-2007 (Foto ? Ellen de Lange)

De Witkopeend is tweemaal gezien. Ellen de Lange ging op 6-4-2007 naar de Starrevaart voor een goede foto van Rosse Stekelstaart. Ongemerkt heeft ze daarbij 1 vrouw Witkopeend gefotografeerd. 's Avonds is de vogel correct gedetermineerd. De volgende dag kon de Witkopeend niet worden teruggevonden. Er is niet vastgesteld of de vogel al dan niet geringd was. De waarneming is door het CDNA aanvaard.

Op 19-2-2010 werd 's middags een vrouw-type Witkopeend ontdekt op de Meeslouwerplas. Dit betrof vermoedelijk dezelfde vogel die eerder bij Nootdorp en Zevenhuizen werd gezien en die door vorst moest uitwijken. Op 22-2-2010 is de vogel met de Rosse Stekelstaarten overgestoken van de Meeslouwerplas naar de Vogelplas Starrevaart, die toen weer open lag. Vanaf 27-2-2010 werd deze vogel plotseling vergezeld van een tweede vogel. Ook dit was een vrouwtype. De twee vogels waren vrijwel identiek, al had een van de vogels een iets duidelijker knobbel op de snavel en leek deze tijdens het verblijf te ruien naar het kleed van adult vrouw, met iets donkerder wangen en bredere wangstreep. De laatste waarneming was op 19-3-2010, waarna de vogels op 24-3-2010 bij Chaam, Noord-Brabant werden teruggevonden.

Witkopeend met vrouwtjes Rosse Stekelstaart op de Meeslouwerplas, 20-2-2010

Twee Witkopeenden op de Starrevaart, 28-2-2010

Twee Witkopeenden op de Starrevaart, 17-3-2010


Laatste revisie: april 2010