Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Oeverloper - Actitis hypoleucos

Juveniele Oeverloper bij de kijkhut, 16-8-2006 (Foto ? Ren? de Kleijn)

De Oeverloper doet tijdens de voorjaarstrek en de najaarstrek Vogelplas Starrevaart aan. De voorjaarstrek is daarbij het sterkst, dit in tegenstelling tot de Meeslouwerpolder waar de aantallen in het najaar juist het grootst waren. De soort arriveert doorgaans in de tweede helft van april. De waarneming op 14-3-1988 viel zeer vroeg. Half september is de soort weer verdwenen, met een erg late waarneming van 1 ex. op 22-10-1995.

De soort is niet afhankelijk van slikvelden, maar komt ook voor op de dijken rond de plas en op de buizen die tot 1995 de noordoostdijk en later de slikplaat bescherming bieden tegen golfslag. Toch zijn de aantallen het grootst in de jaren dat het oppervlak aan slik het grootst was, namelijk vlak na de aanleg van het eerste deel van de Vogelplas in 1988 en na voltooiing van de Vogelplas in 1995.

De Oeverloper trekt vooral 's nachts is derhalve niet zichtbaar. Een uitzondering was 16-5-1988, toen 34 ex. werden geteld die bij het vallen van de avondschemer rond gingen vliegen en in het donker vertrokken.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste14-330-426-412-426-45-523-430-414-426-414-3
Laatste15-925-923-91-913-91-818-922-1022-921-922-10

grotere aantallen
14-5-198815 ex.2-8-199022 ex.
16-5-198834 ex.19-5-199615 ex.
29-7-199016 ex.

Oeverloper, 10-6-2006

Juveniele Oeverloper, 8-9-2004

Oeverloper in de winter. Het betreft een eerste winter-vogel die gezien de witkleuring op de verse dekveren in slechte conditie verkeert, 10-12-2005